Vargaktivisterna i WAS fick inte gehör hos förvaltningsrätten i Luleå när de överklagade det andra skyddsjaktsbeslutet om vargarna i Bräcke i Jämtland.
Foto: Shutterstock.com Vargaktivisterna i WAS fick inte gehör hos förvaltningsrätten i Luleå när de överklagade det andra skyddsjaktsbeslutet om vargarna i Bräcke i Jämtland.

WAS förlorade om Bräckevargar

Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen i Jämtland rätt det när det gäller det andra beslutet om skyddsjakt på varg i Bräcke. Skälet är att beslutet byggde på nya förutsättningar – nyligen dokumenterade observationer av vargarna.

Vargparet i Bräcke har varit aktuella för skyddsjakt inom Jovnevaeries vinterbetesområde sedan oktober 2016.
Beslutet har förlängts i omgångar men inget av besluten har kunnat verkställas på grund av ogynnsamma väderförhållanden och obefintlig spårsnö.
Det senaste beslutet gällde under tiden 14 december till och med 16 januari. Det beslutet överklagades.
Domstolen upphävde länsstyrelsens beslut den 4 januari med motivet att de observationer av varg som gjorts var flera veckor gamla. Det kunde inte påvisas att vargarna var kvar i området.

Nya vargobs gav nytt beslut
Den 5 och 6 januari gjordes nya observationer av vargarna och samebyn ansökte om skyddsjakt på nytt. Länsstyrelsen fattade ett muntligt beslut om skyddsjakt den 6 januari.
Även detta beslut överklagades av Wolf Association Sweden (WAS). Föreningen framförde att det var fel av länsstyrelsen att fatta ett nytt beslut under den tid som det tidigare beslutet skulle ha gällt (fram till den 16 januari) även om det upphävts.

Avslår överklagandet
Föreningen hävdade att förutsättningarna var de samma som då domstolen upphävde det första beslutet.
Domstolen avslår WAS-överklagandet och gär samma bedömning som länsstyrelsen.
Domstolen konstaterar därför att det sista skyddsjaktsbeslutet byggde på nya förutsättningar eftersom det fanns nyligen dokumenterade observationer av vargarna. Därmed anser förvaltningsrätten i Umeå att länsstyrelsen har gjort rätt bedömning.