Är journalistiken objektiv?

Är media och journalister verkligen obektiva, frågar sig Håkan Semb från Ånge. Han reagerar på att miljöpartister och andra får stora utrymmen i media, där de kritiserar demokratiskt fattade beslut, och att journalister ofta saknar källkritik.

Viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland fattade nyligen beslut om att säga nej till vargföryngring i länet, utom möjligen i området söder om Ljungan.
Detta skrev Jakt & Jägare om här.
Kort därefter ges en Holger Daniels medieutrymme att framföra sitt missnöje med detta demokratiskt fattade beslut, både i Mittnytt och i Sundsvalls Tidning.
I Mittnytt framgår det inte att Holger Daniels representerar Miljöpartiet. Det framkommer inte heller att han delar adress och efternamn med en kvinna som 2012 valdes in för styrelseuppdrag inom Svenska Rovdjursföreningen.

Märkligt resonemang
Att miljöpartister är värnare av en ohämmad tillväxt av vargstammen är ingen nyhet, men när han dessutom börjar tala om att ”utveckla landsbygden” blir man genast betänksam. Landsbygdsutveckling brukar inte vara miljöpartiets signum eftersom de har sin huvudsakliga väljarkader i storstadsregionerna. Så vad menar han?
Kan det månne vara den så kallade rovdjursturismen som skall utvecklas? En näring som enligt en gjord uppskattning omsätter cirka två miljoner kronor (källa: bland annat Jakt & Jägare), eller något mindre än vad Åmåls korvkiosk omsätter årligen.

Vad innebär det för landsbygdsbor?
Kanske Daniels skulle fundera vad ytterligare vargetablering skulle innebära för människorna i glesbygden som har delar av sitt levebröd från djurhållning, jaktturism och så vidare.
Bara jaktturismen i Sverige omsatte 2012 runt tre miljarder kronor (källa: bland annat Turistföretagen, DN, Aftonbladet).
Vad exempelvis fårskötseln ger årligen i omsättning och skatteintäkter borde till exempel LRF lätt kunna svara på. Då är värdet av att dessa husdjur håller landskapet öppet inte medräknat.
Den som vill fördjupa sig i problematiken kan väl kolla lite på vargproblemen i Värmland och Dalarna. Dessa två län hyser redan med råge en betydligt större population än vad som tidigare beslutats av Sveriges riksdag för hela landet, och då är årets föryngringar inte medräknade.
Om det nu inte var det Daniels åsyftade, vad menar han när han påstår att vargföryngringar skall ”utveckla landsbygden”?

Ingen nyhet
Att Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Wolf Army och andra liknande organisationer inte bryr sej särskilt mycket om fakta och demokratiskt fattade beslut är ingen nyhet. Två bra exempel på detta är Romsons ifrågasättande av svenska forskares integritet inför Sveriges riksdag och otaliga överklaganden angående skyddsjakter.

Saknar objektivitet och källkritik
Vad värre är att journalistkåren alldeles verkar tappat förmågan till källkritik, uppföljande frågor eller det ganska rimliga kravet på objektivitet när det gäller så kallad information från dessa organisationer!
Varför fick inga representanter för till exempel LRF, jägarorganisationerna eller markägare komma till tals i frågan? Jag ser fram emot svar från redaktionerna.

Håkan Semb
Ånge