Framtidens jägare, vad gör regeringen med denna resurs?
Foto: Stig Engman Framtidens jägare, vad gör regeringen med denna resurs?

Arbetsmarknadspolitiken – katastrof för viltvården

Regeringens arbetsmarknadspolitik är en katastrof för viltvården och missgynnar småviltstammarna.
Anställ och avlöna jägare som enbart sysslar med att reducera rovdjursstammarna, uppmanar Stig Engman.

Redan den nyblivne jägaren får lära sig att man skall gynna en art- och individrik fauna av landets naturliga bestånd. Predatorjakt är det bästa verktyget, för att gynna småviltet.

Den avflyttning som sker från glesbygd till storstadsregionerna av arbetslösa unga jägare leder till en katastrof för viltvården.

De äldre jägare som blir kvar ser att predatorena ökar lavinartat men mäktar inte med uppgiften.

Mårdhundarna måste stoppas

Mårdhunden dammsuger markerna på fågelägg och håller på att etablera sig norrifrån. Mårdhunden är också smittospridare av sjukdomen rabies, vilket innebär stora risker vid bland annat bärplockningen.

Rödräven återfinns längre och längre in i fjällvärlden, till nackdel för dalripan men även för fjällräven.

Beslut om återinförandet av allmän jakt på korp behövs omedelbart!

Regeringen måste nu ta sitt ansvar. Arbetstillfällen finns fortfarande i glesbygden. Anställ och avlöna jägare som enbart sysslar med att reducera predatorstammarna. Pengar verkar finnas, så varför inte ge tillbaka ett bidrag till moder Sveas natur.