När Artdatabanken vill se älgarna som hotade tas det inga hänsyn till att jägarna behöver minska älgstammen mer på många platser för att uppnå en sund förvaltning, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.
Foto: Bertil Pettersson När Artdatabanken vill se älgarna som hotade tas det inga hänsyn till att jägarna behöver minska älgstammen mer på många platser för att uppnå en sund förvaltning, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Bisarrt att rödlista älgen

Artdatabankens förslag att föra upp älgen på en ny rödlista med hotade arter utgår från att alla ”naturliga” djur ska öka i antal. Det måste vara en balans mellan skogsskadorna och antalet älgar. När jägarna jobbat för en sund förvaltning och lyckats minska älgstammen ses den som hotad. Det är bisarrt, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

ÅRETS JAKTLIGA HÖGTID står för dörren med skötsel av pass, och vi får äntligen börja skörda överskottet av den livgivande sommarens tillväxt. Antalet vilt måste alltid anpassas efter lokala förutsättningar och gröda skyddas mot skada. På många håll har därför skyddsjakt pågått under en stor del av sommaren. Ett stort tack till alla som ställer upp och säkrar att grödor kan skördas och därmed ger oss mer inhemskt producerat livsmedel.

DET ÄR FORTFARANDE problematiskt att onödiga byråkratiska regler gör det svårt att nyttja det läckra vildsvinsköttet. Regeringen borde kunna göra temporära lättnader i regelverken med hänsyn till skador på grödor, men även på grund av hot om svinpest. Ett arbete som LRF bjudit in till för att finna lösningar fortsätter, och ännu bättre praktiska möjligheter att beskatta och saluföra vildsvin behöver bli verklighet.

ATT DJURRÄTTSTERRORISTER i det läget börjar sabotera jakttorn leder helt fel. Det försvårar möjligheten att genomföra samhällsuppdraget via jakt. Sabotagen kan även skada människor och på sikt ökar lidandet för vilt om inte viltstammarna hålls i balans med fodertillgång. Vi behöver öka inhemsk livsmedelsproduktion för att ta ansvar för klimatet. Jakt är en pusselbit för att klara detta.

ARTDATABANKEN HAR under sommaren redovisat förslag till ny en rödlista som tydliggör de uppenbara feltänk som är inbyggda i denna ”hotlista”. Listan utgår från att alla arter som anses naturliga för området ska öka. Det finns ingen tanke på att det måste vara balans mellan mat och antalet vilt för att uppnå en sund förvaltning. Därför har det bisarra förslaget kommit att älgen kan hamna på hotlistan genom att vi lyckats minska stammen.

ATT VI BEHÖVER minska älgstammen mer på många platser för att tall ska växa så att älgen kan hitta vinterföda är ett för svårt faktum för hotlistan. Att andra viltslag också ökar och tränger undan eller dödar älg klarar rödlistan heller inte av att förmedla. Införda djur som vildsvin kan inte rödlistan bedöma. Att vi nu har fler vildsvin än älgar i landet är en ”icke-fråga” för listan.

NÄR DET GÄLLER FÖRÄNDRINGAR i lagstiftningen avseende vapen för jägare och sportskyttar verkar regeringen inte ge sig i försöket att överimplementera vapendirektivet från EU i Sverige, trots att riksdagen säger nej. Jag hoppas att riksdagen fortsätter ge re-geringen tydliga besked om vad som krävs för att ”jägare över huvud taget inte kommer att bli berörda”, så att det blir substans i regeringens pressmeddelande. Tack till alla som engagerar sig så att vi jägare utan krångel kan fortsätta vårt frivilliga samhällsuppdrag inom viltvården!
Skitjakt till alla!