Boken skickades bara till tio barn

Sällan har en rubrik varit mer missvisande. Boken som åberopas i artikeln har varit ett bokpris som lottats ut av Svenska Jägareförbundets barntidning Akila till tio barn, som dragits bland barn som skickat in vykort eller brev till Akilas redaktion med önskemål om att delta i lotteriet.

Därmed kan man konstatera att Jägareförbundets spridande av boken är minst sagt begränsat.
Att på grund av ett lotteri med tio priser på detta sätt anklaga Jägareförbundet och Svensk Jakt för att delta i att ”indoktrinera och hjärntvätta skolbarn” samt att få det som att framstå som att Svensk Jakt skickar denna bok till landets alla skolelever är förstås något som går långt utöver anständighetens gräns, även i en insändare.
Det hade inte skadat om insändarskribenten tagit reda på fakta innan artikeln skrevs. 

Jan Henricson, chefredaktör för Svensk Jakt, ansvarig utgivare för Akila