Början på slutet i Skagerhult?

Beslutet i Skagerhult om inställd älgjakt är ett tecken på vart vi är på väg. Ett av riksdagens miljömål är att meningsfull jakt ska kunna bedrivas och att naturens resurser ska komma människan tillgodo. Det målet kommer nu efterhand att kollapsa efterhand som rovdjuren tar överhanden. Vem ersätter markägarnas förluster när inte längre någon jakt […]

Beslutet i Skagerhult om inställd älgjakt är ett tecken på vart vi är på väg. Ett av riksdagens miljömål är att meningsfull jakt ska kunna bedrivas och att naturens resurser ska komma människan tillgodo. Det målet kommer nu efterhand att kollapsa efterhand som rovdjuren tar överhanden.

Vem ersätter markägarnas förluster när inte längre någon jakt kan bedrivas?

Hur länge kommer det att finnas eftersöksekipage för trafikskadat vilt?

När tar de politiska partierna ansvaret för följderna av sitt kollektivt fattade beslut om stora rovdjur på vår landsbygd?