Gråhund. Det finns ingen svensk rasklubb för norsk älghund grå. Eftersom denna hund är Norges nationalras borde det vara tillräckligt att bibehålla rasens standard och egenskaper genom att utöka samarbetet med Norge på ett bättre sätt än i dag, anser debattören.
Gråhund. Det finns ingen svensk rasklubb för norsk älghund grå. Eftersom denna hund är Norges nationalras borde det vara tillräckligt att bibehålla rasens standard och egenskaper genom att utöka samarbetet med Norge på ett bättre sätt än i dag, anser debattören.

Dags att skrota Svenska Älghundklubben?

John E Mårdner från Lycksele har reagerat på att Svenska Älghundklubben, SÄK, stängt av jaktprovs- och utställningsdomare. Det har skett utan egentlig saklig grund, anser John E Mårdner i ett debattinlägg. Är det dags att skrota SÄK som specialklubb för älghundar? undrar han.

Vad är det som händer i Svenska Älghundklubben?
• Ordföranden har varit avstängd som jaktprovs- och utställningsdomare i sex månader för diskriminerande uttal i Norge.
• Styrelseledamöter i SÄK har uttalat sig i förnedrande ordalag om de finska jaktprovsdomarna.
• Jaktprovskommittén i SÄK går in och ändrar i jaktprovsreglementet mitt under låsningsperioden.
• Svenska Älghundklubben avstänger jakt och utställningdomare på osaklig grund. Det har fått till följd att en av SÄK största lokalklubbar har fått ett oförtjänt dåligt rykte.

Smutskastning i tidningar
Förtroendefrågan som ett par styrelseledamöter i SÄK så starkt framhäver i sina smutskastande artiklar i jaktpress och norrländska länstidningar, som grund för avstängning av två jaktprovsdomare, följer varken ved eller bark. Samma styrelseledamöter bemödar sig inte med att kontrollera hur det ser ut andra lokalklubbars domarverksamhet, innan man hänger ut och misstänkliggör personer på osaklig grund.
Styrelsen i den lokalklubb där personer varit föremål för avstängning har visat prov på stor inkompetens, eftersom man inte tagit tag i eventuella missförstånd på lokal klubbnivå. 
Inte insett konsekvenserna
Styrelsen i SÄK har inte insett vilka konsekvenser det medför att bli avstängd på osaklig grund utan bevis för att oegentligheter har begåtts.
Tre av fyra ledamöter i avelskommittén avgår med omedelbar verkan.
Är det dags att skrota Svenska Älghundklubben som specialklubb för älghundar?
Är det dags att rasklubbarna tar över hela ansvaret för sina raser?
Det finns ingen svensk rasklubb för norsk älghund grå. Eftersom denna hund är Norges nationalras borde det vara tillräckligt att bibehålla rasens standard och egenskaper genom att utöka samarbetet med Norge på ett bättre sätt än i dag. 
Egen klubb för jämtar och gråhundar
Alternativet är att jämt- och gråhundsägarna gör som i Finland bildar Jämt- och Gråhundsklubben.
Vad som gäller för gemensamma nordiska jaktprovsregler är det bara att konstatera att den nuvarande ledningen i Svenska Älghundklubben inte är med på banan. Att gång på slå sig för bröstet som Svenska Älghundklubbens styrelse gör, och tro sig vara världsmästare i älghundar är, kanske inte bästa sättet att nå framgång och förståelse hos vår nordiska grannländer.
Jag hoppas att varje älghundsägare som läser mina rader inser att det är en omöjlighet att en handfull människor i Svenska älghundklubben med vetorätt ska besluta om hur alla nio älghundsraser ska behandlas.

En röst per raskklubb inte demokratiskt
Tyvärr har vi haft det så under många år och kanske tiden är inne att ändra på detta.
Tänk efter hur rösträtten för anslutna rasklubbar är. Anslutna rasklubbar har bara en röst på SÄK:s årsstämmor, oavsett om rasklubbarna i ett par fall är större än lokalklubbar.
Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att Svenska Älghundklubben är en demokratisk organisation då det gäller rasklubbarnas rösträtt.
 John E Mårdner, Lycksele