Foto: Shutterstock Diskussionen om renarna i jämtländska Offerdal lär fortsätta. Debattören anser att kalhyggen bidrar till problematiken.

DEBATT: ”Inhägna marker för kalvande renar i låglandet”

Jakt & Jägare har i flera artiklar rapporterat om renkonflikten i Offerdalsfjällen. Karin Malmsten vill bland annat att reglerna ska ändras så att renarna kan vistas på låglandet under snörika vårar.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Hur anpassade renarna än kan vara till vinter så kan de inte, som jägarna vill, fraktas till fjäll med meterdjup snö och full islossning när de ska få kalvar!

Stora kalytor

Offerdals fjällnära skogar är till stor del kalytor nu där det inte finns träd med mossa och lavar med nog med mat för varken älgar eller renar. Den enda maten för de bägge djurslagen är nu jordbruksmark. Det är omöjligt för samerna att skjutsa födande vajor rakt ut i vildmarken med meterdjup snö.

De som gjort stora kalhyggen av Offferdals gamla skogar kan inhägna marker åt älgen där de kan stödutfordras, så kan samerna på samma vis få inhägna marker där vajorna kan kalva i låglandet.

Nyfödda kalvar

Två veckor är för kort tid från vinter till sommar med mycket djupsnö i fjället och nyfödda kalvar. Vajorna måste ju ha mat. Ändra reglerna till åtminstone en månad på låglandet när det är mycket snö på fjällen. Den som lider mest är samerna, jordbrukarna och deras djur.

Gör skyddsområden där renarna får vistas åtminstone maj ut och se till att det finns nödproviant till renarna under den tiden. Korna kan ju gå in i vinterfjöset till kvällen och få extra mat kväll och morgon. Efter några tiotal år med stopp för kalhyggen och varmare vintrar så kan det bli bättre stämning mellan samer och rika. Tror inte att de tjänar något på att skicka kalvar i döden.