Foto: Jägarnas Riksförbund Solveig Larsson hoppas att årsstämman ger den relativt nya förbundsstyrelsen fortsatt mandat att utveckla JRF.

JRF:s synsätt blir alltmer uppskattat

Om två veckor äger Jägarnas Riksförbunds årsstämma rum i Kalmar. Förbundsordförande Solveig Larsson är stolt över den goda verksamheten, och ser fram emot framåtsyftande debatter och beslut.

Juni månad glänser med försommargrönska och det livgivande ljuset som driver den förnybara fotosyntesen med äkta hållbar tillväxt och förunderlig skönhet, ett kulturarrangemang som ingen mänsklig hand överträffar.

JRF:s högtidsstund

I år får vi träffas fysiskt igen för JRF:s högtidsstund – förbundsårsstämman. Det är med stolthet som vi kan lägga 2021 års arbete till handlingarna. Medlemsantalet växer, JRF är en uppskattad partner som ger vidgade perspektiv i viltförvaltningen och bidraget från viltvårdsfonden ökade med över 1 miljon till 8,9 miljoner kronor tack vare JRF:s goda verksamhet för viltvård och jägare.

En liten återblick på den tid som jag hittills har haft förmånen att vara förbundsordförande visar att medlemsantalet har ökat med mer än 40 procent och bidraget ur viltvårdsfonden med 50 procent. Samtidigt har vår ökade verksamhet gjort att bidraget från viltvårdsfonden inte har ökat relativt sett i JRF.

Jag ser fram emot framåtsyftande debatter och beslut på stämman, och hoppas att den relativt nya förbundsstyrelsen (8 av 12 ledamöter och suppleanter nyvaldes 2021) får fortsatt mandat att utveckla JRF.

Snabba förändringar

En framtidsspaning gjord av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, pekar på att förändringar inom viltförvaltningen sker snabbt. Det är klimatet, teknikutvecklingen, urbaniseringen, jägares ålder och livsstil som ger nya utmaningar och möjligheter.

Antalet klövvilt växer snabbt, stora fåglar och stora rovdjur är utmanande för jordbruk, skogsbruk och jägare. Vi bör bättre ta till vara all insamlad kunskap som finns och utgå från att ständiga förändringar är naturligt.

KSLA kommer fram till att lagstiftningen kommer in för sent och hindrar snabb anpassning utifrån förändrade förutsättningar. Därför bör beslut över förvaltning av vilt i god status ske mycket lokalt av jägare och markägare, medan hotade arter skyddas nationellt med nedbrutna mål som ger lokal förvaltning. En adaptiv förvaltning ska stödja geografiska skillnader och kostnader fördelas efter ansvar och rådighet.

Detta låter nästan som att JRF skulle ha sagt det – vårt synsätt blir alltmer uppskattat!

Viktiga steg

Även när det gäller vargfrågan går nu riksdagens majoritet in för att sänka nivån till riksdagens tidigare lägre beslut på 170 vargar. Viktiga steg mot JRF:s ”Nej till frilevande varg” beslutas och rovdjursmanifestationen i Falun den 27 april ger verkstad.

JRF:s vision ”Vi förenklar jakten för jägarna” och ledorden ansvar, frivillighet och samarbete med äganderätten i centrum blir alltmer accepterade.