Foto: Tero NiemiEn handfull bävrar överlevde och är grunden till dagens mycket expansiva bäverstam i Skandinavien, konstaterar JRF:s förbundsbas. Hon tycker att vargstammens inavelsproblem kan ifrågasättas.

Oron som hotar vistelser i naturen

Nu märks det att vi kommit in i ljusare tider, vilket känns skönt efter en lång och hård vinter. Fortfarande är det snö i nästan hela landet, något som vi får gå 25-30 år tillbaka i tiden för att minnas.

Det har blivit en svår vinter för många av våra vilda djur. Jägarna lägger nu ner mycket arbete med viltvård. Det är bra att vårt stora engagemang inom viltvård synliggörs och ytterligare förstärker jägares goda ställning bland allmänheten.

Det är även glädjande att en undersökning visar att svensken i allmänhet, som redan förut litade på jägare, till och med känner ökat förtroende efter vargjakten.
Även om den mediedebatt som skedde runt omkring vargjakten var rent ut sagt bedrövlig har jägarna alltså gått stärkta genom ”vargavintern”.
Rädda för rovdjur
En undersökning från SLU har också kommit, som visar att svenskarna blivit rädda för att vistas i skog och mark på grund av rovdjur.
Samhället behöver ta denna typ av oro på allvar. Det är inte acceptabelt att människors vardag påverkas så mycket att de undviker att vistas i skog och mark.
Vi vet att vistelser i naturen påverkar folkhälsan positivt och även ger möjlighet att tillgodogöra sig nyttan av bär och svamp.
Allemansrätten har tidigare ansetts som en mycket viktig del i det som kan kallas unikt svenskt. Att allemansrätten riskerar att urholkas i praktiskt bruk på grund av fler rovdjur är sorgligt.
Vargar kan vara smittbärare
Denna oro blir förmodligen inte mindre av att en veterinär framfört farhågor om att vargen är en potentiell smittbärare av dvärgbandmask och varnar för att plocka bär och svamp inom varg­reviren.
Förbundsstyrelsemötet i februari resonerade om regeringens uppdrag att ”förankra” rovdjurs­politiken.
Styrelsen kom, efter omfattande diskussion, fram till att ordet förankra i detta fall innebär att förklara och informera om regeringens rovdjurspolitik.
Vi kan utan att ändra vår uppfattning uppfylla regeringens uppdrag. Något annat vore orimligt för en intresseorganisation som respekterar demokratiskt fattade beslut.
Respekt för vår hållning
Vid möten på Naturvårdsverket och med miljöministern uppfattar jag stor respekt för vår hållning i frågan.
Statliga verk har nu fått uppdrag att reda ut vilka regler som behövs för att genomföra alla delar av rovdjurspolitiken.
Avrapportering tillbaka till regeringen sker i höst och i enlighet med riksdagens beslut blir det vargjakt även nästa år. Vi får avvakta vad som framkommer då, för att närmare veta hur informationsuppdraget kan genomföras på ett lämpligt sätt.
Jag hoppas också att jägare fortfarande vill ställa upp och jaga varg efter årets mediala misshandel.
Jägares identitet lämnas ut 
Jägare har även fått utstå att deras identitet lämnats ut av länsstyrelser med konsekvensen att de har blivit hotade.
Regeringen står fast vid att om inte varg på naturlig väg vandrar till Mellansverige så kommer i första hand varg flyttas inom landet. Men även import på upp till 20 vargar kan ske inom fem år.
Jägarnas Riksförbund står fast vid att vi behöver få jaga varg i fem år och först därefter kan överväga flytt inom landet – om det fortfarande kan anses finnas behov av nya vargar. Men vi säger nej till import av varg.
För dåliga kunskaper om inavel
Inavelsfrågan är regeringens huvudorsak till ställningstagandet.
Jag anser att kunskaperna om effekterna av snäv genetisk bas för vilda djur är bristfälliga.
Samtal med ordförandekollegor i Finland och Norge visar på fall där få djur lyckats mycket väl att föröka sig och bli starka populationer.
För Finland är det vitsvanshjorten, där färre än tio djur för drygt 80 år sedan importerades från USA.
I fjol sköts 27 000 vitsvanshjortar av jägarna i Finland och hjort­stammen där är i vissa avseenden sundare än i hemlandet USA.
En handfull bävrar blev grunden
Från Norge berättas att det var en handfull bävrar som överlevde och är grunden till dagens mycket expansiva bäverstam i Skandinavien.
I övrigt kommer älgpropositionen att resultera i beslut i riksdagen först i höst. Vi får fortsätta att avvakta innehållet i propositionen och se hur den nyvalda riksdagen i höst tar tag i frågan om framtidens älgjakt.
Runt om i landet har stämmor avlöst varandra på lokal och regional nivå.
Jag hoppas att många framsynta uppdrag och motioner kommer till vår förbundsstämma i juni, för att fortsätta utveckla vårt växande förbund!

Solveig Larsson, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...