På väg mot älgbanan under årets RM i jaktskytte.
Foto: Jonny Andersson På väg mot älgbanan under årets RM i jaktskytte.

Ovisst för jakten efter valet

Nu stundar en härlig och spännande tid – de flesta jaktbara arter får snart jagas och i norr börjar älgjakten inom kort.

Själv gläds jag åt att sommar övergår mot höst och de fina upplevelser som jag ser fram mot med goda jaktkamrater ute i naturen under de kommande månaderna. Det är både ett kulturarv som förs vidare när vi kommer samman och jagar och ett klimatsmart sätt att få välsmakande kött att njuta av.
– 00 –
En annan typ av spänning är att vi har riksdagsval inom kort. Av det jag hört från de olika partierna kan hanteringen av jaktpolitiska frågor verkligen bli oviss i den kommande riksdagen.
Intresseorganisationer som driver och lyfter de jaktliga frågorna behövs för att jakten ska behålla den starka ställning den har i dagsläget bland svenska folket. Det är viktigt att de folkvalda är medvetna om det.
Minimal byråkrati
Vår inställning att slå vakt om den traditionella jakten, med respekt för äganderätt, och att jakt ska bedrivas så okomplicerat som möjligt med minimal byråkrati. Det behöver ständigt lyftas bland beslutsfattare.
Jägarnas Riksförbund behövs verkligen inom jaktpolitiken!
– 00 –
Vid möten med jägare under sommaren har många sagt upp­skattande ord om Jägarnas Riksförbunds arbete. Det är en bra bekräftelse på att vårt arbete sker utifrån vad våra medlemmar känner är viktigt.
En annan bekräftelse på att vårt arbete är uppskattat är att vi fortsätter att öka i medlemstal.
Andra samtal pekar på att det inte skett någon större ändring i hur lokalt boende upplever sin situation med rovdjurens påverkan i vardagen.
”Trygga” Sverige
Det är inte lätt att verkligen förstå att i trygghetens land, Sverige, tvingas människor leva med att deras vardag ständigt påverkas av ovisshet. Har deras husdjur överlevt en ny dag i rovdjurens närhet?
Att inte längre våga släppa en jakthund lös och tveka att gå till skogen för bär- och svampplockning vittnar om otryggheten.
En parallell till detta kunde i somras höras i radioprogrammet ”Storstadsdjungel”. Inslaget speglade problemet med djuren som urbaniserats och ställer till problem för tätortsboende.
I den kommande rovdjursutredningen kommer vi att driva frågorna om situationen i dessa områden.
Konflikter i Afrika
Som en udda jämförelse kan nämnas att FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, gett ut en handbok för att minska konflikter mellan människor och vilda djur.
Här anges att vilda djur är ett huvudproblem för den afrikanska landsbygdsbefolkningen, både när det gäller personlig säkerhet och ekonomiska skador.
Jag nämner detta eftersom jag under det gångna året flera gånger fått höra att ”eftersom människor i Afrika klarar av att leva med värre rovdjur än de vi har i Sverige måste vi ta vårt ansvar för att bevara våra rovdjur”.
Problemen finns och ökar i Afrika. FAO säger att åtgärder brådskar.
Enligt FN-organet är det en förutsättning för att människor ska ändra attityd till vilda djur, som orsakar problem lokalt, att deras samhälle har något att vinna på denna ofta inte helt ofarliga samexistens.
Även här lyfts fram hur viktigt det är att ta situationen på lokal nivå på allvar.
– 00 –
Här i Sverige har under sommaren några förvaltningsjuridiska beslut avseende viltvårdsområden bekräftat vår uppfattning sedan lång tid tillbaka.
Tvång och detaljerad lagstiftning skapar problem och även administrativa kostnader för samhället. Därför bör lagstiftningen ändras.
Jag hoppas att kommande riksdag vågar ta i frågan och avskaffa tvångssamverkan inom jakten.

– 00 –
Jag hade förmånen att få bevista Jägarnas Riksförbunds RM i jaktskytte i Uddevalla i slutet av juli.
Jag imponerades av den familjära stämningen, fina arrangemang och goda skytteinsatser.
I vissa familjer deltog tre generationer i de olika klasserna, ett utmärkt bevis på att med skytte kan du ”träffa” familjen!
Nu hoppas jag att alla vi andra också hunnit med skjutträning, så säker känsla finns för egen förmåga i skytte och att det blir goda tillfällen att jaga framöver!