Ekipage för eftersök. Eftersöksstrejken har nu utvecklats till ett stort frontalangrepp mot Jägareförbundet. Gruppen bakom strejken kräver en upprensning i förbundet. De ifrågasätter även förbundets allmänna uppdrag, som finansieras med hjälp av viltvårdsfonden. Jägarna kanske borde ha en egen fond, resonerar gruppen.

”Rensa upp på Jägareförbundet”

Jägareförbundet samarbetar med polisen och sätter in strejkbrytare för att mildra strejken när det gäller eftersök på trafikskadat vilt. Förbundet går till politikerna och säger att det är bara några få jägare som strejkar och strejken är snart över. Detta går man ut med när vi i själva verket får större och större uppslutning varje dag i hela Sverige, skriver företrädare för Svenljungagruppen.
Jägareförbundet värnar inte om hela den svenska jakten, hävdar de.
– Nu är tiden mogen att rensa upp på Jägareförbundet, konstaterar gruppens företrädare.

Efter att vi nu drivit eftersöksstrejken i drygt fyra månader har insikten sakta kommit över oss att jägarna tyvärr inte har förstått hur allvarlig vargfrågan är. Många jägare har inte insett att jakten är i stort sett över på enorma arealer i Sverige. Det är hundratusentals hektar där man inte kan släppa en drivande hund eller älghund och där fina viltstammar nu är i stort sett raderade.

Ytan som nu inte längre är jaktbar på grund av vargproblemet bara ökar varje år.

Naturvårdsverket kommer att släppa en förvaltningsplan på varg första juni och där kommer man sannolikt att föreslå ett golv på minst 450-500 vargar. Man kommer inte att sätta något tak uppåt utan vi får säkert finna oss i att ha några tusen vargar inom en snar framtid. Då är jakten i stort sett över.

De har ägt frågan i 20 år
Vi i Svenljungagruppen ställer oss frågan varför reagerar inte vi jägare starkare på detta hot? 

Förklaringen kan vara Svenska Jägareförbundets agerande i frågan. Tjänstemännen på Jägareförbundet har ägt denna fråga i snart 20 år och många har litat på att de fixar detta. Vi jägare har ju betalt stora belopp både i medlemsavgifter och genom jaktkortet, då förutsätter man givetvis att förbundet har läget under kontroll och att man arbetar stenhårt för att tillvarata våra intressen.

Men när vi granskat vad de åstadkommit under dessa år så är det en stor besvikelse. Med tanke på att de har en stor stab av tjänstemän (110 stycken) som man förfogar över borde de nu ha framme ekonomiska konsekvensanalyser, sociala konsekvensanalyser och analyser vad vargen kostar samhället.

Helt utan verktyg
En självklarhet i sammanhanget borde också vara att man noggrant analyserar vargens påverkan på jaktnäringen och dess påverkan på övriga gröna näringar.

Nu när slaget skall stå så står man helt utan dessa verktyg i debatten och i förhandlingarna. När vi gräsrötter drar igång en eftersöksstrejk gör vi det för att sätta press på politikerna. Vår tanke var givetvis att strejken skall var ett verktyg för att få politikerna till förhandlingsbordet så att vi kan få till ett tak på max 210 vargar i Sverige.


Sätter in strejkbrytare

Vad gör då Jägareförbundet?

Jo, man samarbetar med polisen och sätter in strejkbrytare för att mildra strejken och man går till politikerna och säger att det är bara några få jägare som strejkar och strejken är snart över. Detta går man ut med när vi i själva verket får större och större uppslutning varje dag i hela Sverige. Därmed så kastar man det enda verktyg man har i sjön.

Man motiverar sitt handlande med att man är med i Nationella viltolycksrådet och att man därmed inte kan agera eller stödja en strejk. Man väljer alltså att ta striden för möjligheten att utföra gratis arbete nattetid åt staten före att värna om hela den svenska jakten. När man ser jägareförbundets tjänstemän göra denna prioritering inser man att det inte konstigt att vargfrågan har havererat. 


”Strejken ser illa ut”

Man motiverar vidare sitt beslut att motverka strejken med ”att det ser illa ut i allmänhetens ögon att inte göra eftersök”. Men ser det illa ut i allmänhetens ögon?  Förklarar man att vi hittills letat upp djur som skadats av bilar och tåg ideellt nästan utan ersättning, med risk för våra egna liv och våra hundars så förstår de flesta att vi tröttnat och nu strejkar. Det är polisen som har ansvar för eftersöken inte vi jägare. Allmänheten tror också att polisen utför eftersöken.  


Rensa upp på Jägareförbundet

Nu är tiden mogen att rensa upp på Jägareförbundet och först bör man rensa upp bland alla dessa tjänstemän som bevisligen inte utfört det uppdrag vi medlemmar betalar dem att göra.

Vi bör i stället anställa fler kompetenta jurister och ekonomer på förbundet så att vi får något uträttat i så här viktiga frågor. Se på samerna hur framgångsrika de varit på grund av att de har juridiskt och ekonomisk kompetens.

Vi bör också ha duktiga förhandlare som vet värdet av att ha förhandlingsverktyg och absolut inte slänger det man får till skänks överbord.

Vi bör också ifrågasätta det faktum att Jägareförbundets cirka hundra tjänstemän till stor del är avlönade genom det stöd Jägareförbundet får för det allmänna uppdraget. Det gör givetvis att deras möjlighet att driva denna typ av frågor urholkas. Det allmänna uppdraget finansieras ur viltvårdsfonden som får sitt kapital av oss jägare genom jaktkortet. Det förvaltas av kammarkollegiet och fördelas av regeringen.


Bidrag som tvingar förbundet ställa upp 

Även Jägarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen får bidrag ur fonden. För att få bidrag ur viltvårdsfonden måste Jägareförbundet ställa upp på arbeten åt samhället och det kan vara sådant som direkt motverkar tillvaratagandet av våra intressen. Det kan också vara så att detta gör att man inte heller kan driva frågor som en eftersöksstrejk.

Här är ett utdrag ur Jägareförbundets återrapportering för 2011.

Särskilt prioriterade områden i beslutet om bidrag

ur Viltvårdsfonden för 2011.

• Stödja förvaltande myndigheter med samordning av jägare vid skyddsjakt

efter stora rovdjur samt arbeta för ökad rapportering av förekomst av

stora rovdjur.

• Fortsätta arbetet med att lokalt förankra regeringens åtgärder för

att minska inavelsgraden hos vargstammen.

• Tillhandahålla välutbildade eftersöksekipage genom lämpliga rekommendationer och utbildningsinsatser.


Gör det svårt att agera 

Flera av ovanstående punkter gör det givetvis svårt för Jägareförbundet att agera kraftfullt i vargfrågan.

Det som samhället måste förstå är att man kan inte kan kräva gratis arbetskraft av oss jägare som trafikeftersök och rovdjursinventering när man i nästa andetag dessutom kräver att vi skall acceptera att jakten i stort sett kommer att utplånas på stora ytor i Sverige.

Jägareförbundet måste också vara så rakryggade att de kommunicerar detta till våra politiker.

Det kanske är tid nu att fundera på det hur det allmänna uppdraget som finansieras via viltvårdsfonden är uppbyggt.


Starta en egen viltvårdsfond?

Vi jägare kanske skulle starta en viltvårdfond som vi själva bestämmer över. Nu kan forskare och verksamheter som är rent jaktfientliga (till exempel Naturskyddsföreningen) få stöd ur viltvårdsfonden. Vilket är en katastrof ur jaktlig synvinkel.

Ett statligt jaktkort borde gå att ta bort då det kan ses som en beskattning av en hobby. Det finns inte några andra intressegrupper i samhället som beskattas så varför skall vi jägare beskattas extra?

Nu skall snart medlemsavgifterna betalas. Då är det säkert många medlemmar som ställer sig frågan om man skall vara med i ett förbund som inte gjort mer i den viktigaste frågan som vi jägare har haft att hantera sedan starten av Jägareförbundet 1830. För att få fortsatt förtroende bör Jägareförbundet omgående presentera en handlingsplan på hur vi skall kunna få till ett tak på max 210 vargar i Sverige.


Anmärkningsvärt demokratiskt sett

På årsstämman i Växjö valde Jägareförbundet att avsätta ordförande utan att valberedningen presenterat en motkandidat. Detta förfarande är ett mycket anmärkningsvärt ur ett demokratiskt perspektiv. Man ställer sig frågan hur valberedningen kan få fortsatt förtroende. Anledningen som angetts för förnyelse av ordförande är att få större fokus på vargfrågan, vilket verkligen behövs. Helt klart är att det kommer att ställas mycket stora krav på efterträdaren. Men frågan är hur en ny ordförande skall lyckas när förbundet satt handbojor på sig själva och slängt nyckeln?


Arbeta för jaktens framtid

Det är i elfte timman nu jägare. Agera innan möjligheten att få jaga och hämta fint ekologiskt kött från naturen går er ur händerna. Vi inom Svenljungagruppen uppmanar nu alla eftersöksjägare som fortfarande hjälper staten genom att utföra obetalt arbete att tänka om. Hjälp oss istället att arbeta för jaktens framtid genom att sätta press på våra beslutsfattare i vargfrågan.


Urban Nilsson, Kjell Lennartsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Thomas Ekberg och Thomas Persson i Svenljungagruppen

www.vargtak.nu

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...