En grupp moderater i Dalsland kräver en ökad samförvaltning av vargstammen i Sverige och Norge, ett ökat lokalt inflytande och betydligt färre vargar i Skandinavien
Foto: Shutterstock.com En grupp moderater i Dalsland kräver en ökad samförvaltning av vargstammen i Sverige och Norge, ett ökat lokalt inflytande och betydligt färre vargar i Skandinavien

Samverkan kan ge färre vargar

En gemensam vargförvaltning i Norge och Sverige kan ge betydligt mindre vargstam, skriver en grupp moderater från Dalsland. De ansluter sig till kravet om samförvaltning med Norge som framförts av m-företrädare i Värmland.

Vargstammen i Skandinavien har med god marginal passerat den biologiska gränsen för långsiktig överlevnad. Ökningstakten har avtagit något i Sverige under det senaste året men vargen sprids nu snabbt till Norge. Därigenom förstärks behovet av gränsöverskridande samarbete kopplat till vargen.

Om vargstammen behandlades som en gemensam skandinavisk stam skulle det totala antalet vargar kunna vara väsentligt mindre än idag. Vid den senaste inventeringen uppskattades det att det finns cirka 400 till 500 vargar i Skandinavien.

Riksgränsen utgör naturligtvis enbart en öppen yta för vargen. Men länderna låter riksgränsen utgöra en strikt förvaltningsgräns som inte speglar vargens gränsöverskridande rörelsemönster. I realiteten fortsätter man att skilja på svenska respektive norska vargar trots, att djur som bekant, saknar nationalitet. Vi menar därför att en ökad samförvaltning av vargstammen i Sverige och Norge, ett ökat lokalt inflytande och betydligt färre vargar i Skandinavien är nödvändigt.

Vi ansluter oss till det krav som moderater i Värmland nyligen framfört. Frågan är naturligtvis lika aktuell och viktig här hos oss. Utgångspunkten bör vara att Sverige och Norge gemensamt fattar beslut om storleken på den gemensamma vargstammen.

Den exakta utformningen av samförvaltningen av vargstammen behöver bli föremål för utredning med norska och svenska intressenter. Så kan förutsättningar för gränsöverskridande beslut och förvaltningsnivåer, gemensamma regler och tydliga mål skapas.

Det handlar om hur många vargar som ska finnas, men det handlar även om även om praktiska detaljer som jakttider, möjligheten att jaga varg med hund, eftersök och andra praktiska frågor.

Dalslandsmoderater i samverkan för ett tryggare landskap
Gert Andersson (M), Bengtsfors
Jan Johansson (M), Dals-Ed
Tomas Andersson (M), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud
Michael Karlsson (M), Åmål