Sätt stopp för rovdjurscirkusen

Vargflocken utanför Voxnabruk i Hälsingland blir allt mer närgången och byborna känner stor rädsla. Grimsö forskningsstation har delat ut signalhorn till skolbarnen så att de, på väg till skolbussen, ska tuta i hornen och skrämma de närgångna vargarna. Jens Karlsson på Grimsö förklarar att denna metod provats på flera platser och fungerat bra. Här ser […]

Vargflocken utanför Voxnabruk i Hälsingland blir allt mer närgången och byborna känner stor rädsla. Grimsö forskningsstation har delat ut signalhorn till skolbarnen så att de, på väg till skolbussen, ska tuta i hornen och skrämma de närgångna vargarna. Jens Karlsson på Grimsö förklarar att denna metod provats på flera platser och fungerat bra.

Här ser vi ytterligare prov på det människoförakt och den cynism landsbygdens människor möter från ”experter” när det gäller rädslan för de alltmer närgångna vargarna. De verkliga experterna, när det gäller ett liv med vargar inpå knutarna är just landsbygdens folk, men de har ingen talan i rovdjursfrågan utan de skall tvingas till att acceptera en okontrollerat växande vargstam.

Den 1 november fanns en artikel i Värmlands Folkblad, av Håkan Sand, fältansvarig för det skandinaviska vargprojektet Skandulv. Han varnade i sin artikel för att orädda vargar kan vara en fara för människor.

Håkan Sand skriver ”…det finns också en något förvrängd bild av vargen där man glömmer att det är ett djur som är kapabelt att döda en människa. Vi skall inte helt bortse från den risken”.

Orsaken till att Håkan Sand gör detta uttalande om vargars farlighet, bottnar säkert inte i omtanken om oss, som lever i vargtäta områden. Nej, han vill ha ryggen fri när den första attacken på en människa här i Sverige inträffar! Då kan han hänvisa till sin artikel i VF och visa på att han minsann varnat i tid…

Finns det ingen ansvarig person i detta land som kan sätta stopp för rovdjurscirkusen, lägga ner Grimsö forskningsstation och hägna in vargarna?

Anne-Christine och Stig Engdahl

Djurbönder i Dals-Ed/Haldenrevieret