Sverigedemokraterna Runar Filper och Anders Forsberg anser att det krävs en fortsatt Jaktlagsutredning för att viltförvaltningen ska bli mer effektiv.
Sverigedemokraterna Runar Filper och Anders Forsberg anser att det krävs en fortsatt Jaktlagsutredning för att viltförvaltningen ska bli mer effektiv.

Debatt:

”SD räddar jaktlagsutredningen”

Jaktlagsutredningen bör finnas kvar, anser sverigedemokraternas Runar Filper och Anders Forsberg. De menar att viltförvaltningen bör effektiviseras och förbättras, och en väg till detta är att forsätta utredningen.

Jaktlagsutredningen som tillsattes 2012, för att få till en bättre och effektivare viltförvaltning, bör fotleva i ett flertal väsentliga delar vad gäller jakt, förvaltning och regelverk. En sjösatt utredning kan inte bara avslutas utan att man har fått svar och lösningar på viktiga frågor.
Sverigedemokraterna anser att en fortsättning av utredningen är av yttersta vikt för att en bra viltförvaltning skall få förutsättningar att effektiviseras och bli ännu bättre.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) anger ekonomiska skäl som motivering till skrotandet av utredningen. Samtidigt har regeringen resurser och vilja för att tillsätta en ny permanent vargkommitté.
Tre rovdjursutredningar har redan genomförts och vargfrågan är nu utredd så många gånger att det för varje gång blir en utredning in absurdum.

Splittringen inom regeringen riskerar att dra rovdjursförvaltningen i långbänk på ett sådant sätt att landsbygdsbefolkningen kommer att drabbas än hårdare av utredningar och överklaganden under tiden som vargreviren blir allt fler, hundar dödas och älgstammen decimeras ned till lägre nivåer än vi sett på mannaminne.
  
I Värmland sköts exempelvis inte fler än 3 255 älgar fram till 15 december år 2014 mot 6 701 älgar säsongen 2013/14 och 5 713 älgar säsongen 2012/13. Det har inte skjutits så få älgar på 50 år i Värmland.
Här ses ett tydligt tecken på det ohållbara med ständiga utredningar och överklaganden av redan fattade beslut, allt medan att vargen får fortsätta öka okontrollerat. 

Regeringen talar med olika tungor i frågan och har svårt att veta vilket ben man skall stå på, det vänstra eller det högra. Än mer beklagligt blir det när man förstår att det ena benet tillhör Åsa Romson (MP), vars parti hela tiden går i spetsen för storstadstänket och vad miljö- och djurskyddsorganisationer och aktivister vädrar i frågan.

Att slutföra jaktlagsutredningen är ett steg i rätt riktning. Det finns delar som bör slutföras i utredningen för att få svar och en hållbar lösning, som den dubbla jakträtten som skapar onödiga konflikter, jakt på kronhjort som sprider sig alltmer i landet, regelförenklingar, fjälljakten och jakt i svensk ekonomisk zon och på allmänt vatten.

Här anser Sverigedemokraterna att det är av yttersta vikt att dessa frågor behandlas och tas på största allvar för att nå ett godtagbart resultat i ett slutgiltigt utredningsbeslut. Därför stöder vi nu utskottsinitiativet från alliansens sida, som vill slutföra den påbörjade jaktlagsutredningen.

Runar Filper (SD)
Jaktpolitisk talesman

Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman