”Sverige behöver en ny rovdjurspolitik”

Stockholm skall inte styra rovdjurspolitiken! Vi har på nära håll kunnat följa socialdemokraternas rovdjurspolitik och dess konsekvenser för vanligt folk på landsbygden. Våren 2005 dömdes en bonde i Dalsland att avtjäna ett halvår i fängelse för att han skjutit en varg som upprepade gånger angripit hans egna och en grannes tamdjur. Domstolen ansåg att det […]

Stockholm skall inte styra rovdjurspolitiken! Vi har på nära håll kunnat följa socialdemokraternas rovdjurspolitik och dess konsekvenser för vanligt folk på landsbygden. Våren 2005 dömdes en bonde i Dalsland att avtjäna ett halvår i fängelse för att han skjutit en varg som upprepade gånger angripit hans egna och en grannes tamdjur.

Domstolen ansåg att det gått för lång tid mellan det senaste angreppet och det dödande skottet.

Kristdemokraterna har längre krävt en ändring av den omstridda paragraf 28 i jaktförordningen. Denna paragraf tolkas av domstolarna så att den som skjuter en varg för att freda sina tamdjur döms till fängelse.

Det är oacceptabelt att ha en lagstiftning som tvingar djurägare att overksamma stå och se hur exempelvis en varg eller lo river deras tamboskap. För att folk skall kunna leva och verka på landsbygden måste man ha rätt att försvara sig och sina djur mot angripare.

De stora rovdjuren, inklusive vargen, har en rättmätig plats i den svenska naturen. Men nu undergräver regeringen acceptansen för vargen genom en tondöv konfrontationspolitik, där hederliga djurägare döms till fängelse.

Samtidigt kan tamdjursägare som inte ingriper när djuren hotas anses bryta mot sitt ansvar som djurhållare. De fribetande djuren i fäbodbruket kan inte skyddas enbart genom stängsel. Det behövs även möjligheter till skyddsjakt och avlysningsjakt för att reglera vargpopulationerna i olika områden.

Sverige behöver en ny rovdjurspolitik som ger rimliga villkor för landsbygdens folk och näringsliv. Därför måste politiken utformas i förtroendefullt samarbete med lokalbefolkningen.

Beslut om skyddsjakt skall fattas på lokal nivå.

Paragraf 28 i jaktförordningen måste omedelbart ändras. Kristdemokraterna föreslår att en generell rätt till jakt på rovdjur, inklusive varg, införs inom 200 meter från bostadshus eller inhägnad mark.

Vi anser också att rovdjursdödade tamdjur, även sällskapsdjur, skall ersättas fullt ut av staten.

Dalarna och Sverige behöver en ny rovdjurspolitik. För detta krävs en ny regering.

Ulrik Lindgren, riksdagsledamot kristdemokraterna

Magnus Werkmästar, kristdemokraterna Rättvik