Uppfödning av vildsvin för utsättning på jaktmarkerna, eller hundträning i icke godkända hägn, är exempel på avarter som måste stävjas, anser JRF:s riksviltvårdskonsulent.
Foto: Magnus Östin Uppfödning av vildsvin för utsättning på jaktmarkerna, eller hundträning i icke godkända hägn, är exempel på avarter som måste stävjas, anser JRF:s riksviltvårdskonsulent.

Ta avstånd från utplantering av vildsvin

Undertecknad har nåtts av ett antal obekräftade rykten om uppfödning av vildsvin på flera platser i landet, alltifrån enstaka svin till hela ladugårdar med vildsvin. Avsikten påstås vara att släppa ut svinen i syfte att få snabbare spridning och etableringar samt att använda vildsvinen för hundträning i icke godkända hägn.

Dessa avarter kräver att de som är seriösa jägare klart tar avstånd från denna hantering, som endast ger jägarkåren dåligt rykte.
Förklara gärna vad konsekvenserna kan komma att bli om dessa utplanteringar och olagliga hundträningar fortgår.
Det positiva med vildsvinen är att de erbjuder spännande och intressant jakt, som ger ett högkvalitativt ekologiskt producerat kött.

Ger kostsamma skador
Det negativa är ännu inte helt fastställt. Men ingen har väl undgått debatten kring markskador inom jordbruket, i trädgårdar, på idrottsanläggningar, på kyrkogårdar samt de ökande trafikolyckorna med vildsvin. Lyckligtvis är det ännu ingen person som dödats vid en vildsvinskollision men däremot har det blivit höga reparationskostnader på fordonen.
Vi vet ännu inte riktigt säkert hur vildsvinen påverkar övriga viltstammar, men det är troligt att markhäckande fågel, harungar och rådjurskid till viss del står på menyn.

Vildsvin ger sig på älgkalvar?
I dagarna diskuteras även om vildsvinen till och med ger sig på älgkalvar, sedan fyra vildsvin överraskades med att kalasa på en nötkalv som de troligtvis dödat.
Det mest negativa för den seriösa jägarkåren är eventuella nya lagar och förordningar som kan komma att införas för att motverka avarterna inom vildsvinsjakten.
Det finns avarter som felaktiga hundar, som inte bara attackerar vildsvin utan även hetsar och till och med river annat klövvilt. 
Olagliga fällor för vildsvin
Det förekommer även olaglig fångst i icke godkända fällor under förevändningen att vildsvinen är bifångst. Andra exempel är jakt med olagliga hjälpmedel, ohejdad utfodring med diverse olämpliga produkter och många andra idérika, men olagliga, avarter.
Jägarkåren är i längden inte betjänt av överetablering av några viltarter som vållar skador för allmänhet och inom jord- och skogsbruket.
Som seriös och ansvarsfull jägare måste du tänka efter före. Efteråt kan det mycket väl visa sig vara för sent.

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund