Vargpropagandan till barn

När man inte lyckas övertyga de vuxna om vargens förträfflighet gäller det att rikta propagandan mot de försvarslösa barnen. Till skolor i vargdistrikten kommer via Studieförbundets försorg, genom pengar beviljade av Naturvårdsverket, personer som ska övertyga barnen att vargen är ofarlig.

Samtidigt delas barnböcker ut som ytterligare ska befästa detta. En bok där en jägare beskrivs på ett synnerligen osmakligt sätt.

Ute på landsorten har många av barnen föräldrar som är jägare och naturmänniskor. De vill gärna föra jakttradition vidare till sina barn.

Jag blir uppringd av en förälder som tydligen uppfostrat sin son att inte acceptera allt vad som sägs utan lärt sig att ifrågasätta. När sonen får höra i skolan att vargen är helt ofarlig och att skogens farligaste djur är älgen går han bekymrad hem till sin pappa.

Jag har ett långt samtal med honom och blir imponerad av hans sakliga ifrågasättande av vad som sagts och varför inte båda sidor i vargfrågan bjudits in till skolan.

Skrämmande oro

Men kanske mest skrämmande är hans oro för att någon ska veta att han ifrågasatt vad som sagts. Han vill inte nämna namnet på sin skola och han vill inte att hans namn ska kunna avslöjas.

Det blir mer och mer klart att vargens återinförande är den största olycka som hänt vår landsbygd, kanske hela samhället, det senaste århundradet.

Och jag pratar inte främst för jaktens och djurhållnings sak, där speciellt fäbodarna är utsatta, utan för vad vargetableringen har gjort med människorna. Stad står mot land, granne mot granne, och nu barn mot föräldrar. Stasi-metoder med inblandning av Säpo föreslås på fullt allvar av en brottsförebyggande myndighet.