Vill Brå införa ett Skogs-Stasi i Sverige?

Det statliga Brottsförebyggande rådet (Brå) tror sig ha upptäckt omfattande olaglig jakt på vargar. Av denna anledning har rådet lagt pannan i djupa veck för att åstadkomma en förbättring av rådande förhållanden. Resultatet har blivit en 58-sidig utredning kallad Illegal jakt på rovdjur. Utredningsstyrkan består av fem damer och tre herrar med en jur. doktor […]

Det statliga Brottsförebyggande rådet (Brå) tror sig ha upptäckt omfattande olaglig jakt på vargar.

Av denna anledning har rådet lagt pannan i djupa veck för att åstadkomma en förbättring av rådande förhållanden. Resultatet har blivit en 58-sidig utredning kallad Illegal jakt på rovdjur. Utredningsstyrkan består av fem damer och tre herrar med en jur. doktor i spetsen. Utredningen är delfinansierad med medel från åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket och WWF (Världsnaturfonden).

Brå konstaterar att av de 25 rättsfall som förts till domslut är det 16 personer, i huvudsak lantbrukare, som själva anmält sig till polismyndigheten. Detta sedan de har försvarat sina djur genom att skjuta anfallande vargar. Dessa fall räknas som olaglig jakt.

För att förhindra ”baklängesinformation” har inte utredarna använt sig av inträffade rättsfall.

Istället har man fantiserat ihop fiktiva situationer, som sedan ”analyseras”. Det kan sägas att den eller de personer som låtit fantasin flöda knappast kommer att få nobelpriset.

Jägare och samer är de grupper utredningen skjuter in sig på. Hur ska man komma till rätta med missförhållandena? Jo, en speciell underrättelsetjänst ska startas. Under täckmantel av ”etnografiska studier” utplaceras personer på strategiska orter där Brå antar att illegal vargjakt är speciellt frekvent. Dessa personer ska vistas lång tid på dessa fördärvade orter

för att vinna förtroende hos ortsbefolkningen, så att angivare kan stiga fram, med mer eller sanna vittnesmål. Det finns ju alltid enstaka individer som hyser agg till någon granne.

Vittnesmål planeras att hållas i lokaler tillhörande kyrkan eller Folkets hus.

Brå föreslår att samhället ska öka insatserna med bland annat pengar på rovdjurssäkra stängsel.

Det tråkiga för Brå är att det inte finns rovdjurssäkra stängsel. Ett exempel: En miljöchef i en kommun i Västsverige fick uppsatt ett vargsäkert stängsel via länsstyrelsen. Detta stängsel var uppsatt efter konstens alla regler. Stängslet skulle vara ett referensobjekt. Miljöchefen tänkte sig att saluföra stängselmateriel till drabbade djurägare. Men vad hände? Två gånger hoppade vargarna över stängslet och dödade får båda gångerna. Efter det andra angreppet sprang en varg till grannens fårhägn där den sköts.

Den lantbrukare som skyddade sina djur

har ett halvt års fängelse att avtjäna.

Brå vill även ha censur av tidningar.

Den av Brå planerade verksamheten ger en dålig smak i munnen. Tyvärr verkar det som att ledamöterna i utredningen har sett för många gånger på spelfilmen ”Jägarna”. Under kommuniststyret i Östtyskland fanns ett omfattande angiverisystem, skött av Stasi, den hemliga polisen.

Har Brå sneglat på detta system för att införa ett Skogs-Stasi här i landet?