Vilseledande från Rovdjursföreningen

I en ledare ”Myndigheternas rovdjurshantering i norr är inte ansvarsfull” sprider Rovdjursföreningens ordförande direkt vilseledande information. Jag ska här inte gå in på sakinnehållet utan bara påpeka några saker.

Svenska jägare ger ett positivt tillskott till statskassan. Avgifterna från jägarna överstiger utbetalningarna till jägarorganisationerna. Det blir till och med en del pengar över till forskning och information. Av de senare har även Svenska Rovdjursföreningen fått utbetalning.

Tre procent av Sveriges folk löser jaktkort. Hur många andra grupperingar i Sverige har motsvarande siffror? Antalet licensierade fotbollsspelare var något mindre för något år sedan. I skogslänen betyder det att upp till 25 procent får sitt huvudsakliga animaliebehov från viltprodukter.

Viltet ger 1,5 miljoner portioner mat årligen

Jägareförbundet har räknat ut att viltet står för 1,5 miljoner portioner mat per år. Man har också just beräknat att jakt omsätter flera miljarder årligen, vilket naturligtvis leder till betydande tillskott till statskassan.

Vad som däremot är kriminellt oansvarigt är att karantänsbestämmelserna gentemot Finland ska åsidosättas så att varg får fritt röra sig från Ryssland-Finland ner genom Sverige.

Sjukdomar som dvärgbandmaskar och i värsta fall rabies kan då komma in.

Smittad varg stort hot

Det finns ett felaktigt antagande att insmugglade hundar är en större risk. Riktigt att sjukdomen på så sätt kan komma in men risken för vidarespridning är liten. En smittad varg däremot kan under vandringen ner genom Sverige smitta mycket stora områden. Då kan man inte längre njuta av färska blåbär eller hjortron. All bär och svamp måste kokas.