Även i Danmark är det hård kritik mot EU-förslaget att förbjuda jakt och fiske på tio procent av EU-ländernas yta. Danmarks jägarbas ser det bland annat som ett ingrepp på äganderätten för berörda markägare.
Foto: Shutterstock Även i Danmark är det hård kritik mot EU-förslaget att förbjuda jakt och fiske på tio procent av EU-ländernas yta. Danmarks jägarbas ser det bland annat som ett ingrepp på äganderätten för berörda markägare.

Dansk protest mot EU:s jaktförbud

Även i Danmark protesteras det mot EU-förslaget som innebär att jakt kan förbjudas på tio procent av ytan när strikt skyddade naturområden inrättas. Morten Messerschmidt, vice ordförande i Dansk Folkeparti, ser EU-kommissionens förslag som ett absurt ingrepp på dansk viltvård.

– Det är långsökt att EU likställer jakt och fiske med gruvdrift. I Danmark har vi en stolt jakttradition som håller ner viltbestånden och skapar en hållbar förvaltning av naturen. EU blandar sig i något som Danmark kan reglera självt, säger Morten Messerschmidt till BT.
Inte oväntat är kritiken även hård från Danmarks jägarförbund.

”Helt galet i Bryssel”
– Det har blivit helt galet i Bryssel när EU-kommissionen kom på den här idén. Jakten är viktig för dansk natur och vi lever redan upp till alla EU-krav om hållbar jakt, säger Jägarförbundets ordförande, Claus Lind Christensen till BT.
Han ser även EU-förbudet mot jakt, fiske och skogsbruk på så stora arealer som ett ingrepp på äganderätten för de berörda mark- och vattenägarna.
– Om EU inför så stora begränsningar följer förhoppningsvis kompensation till markägarna, kommenterar den danska jägarbasen till BT.

S-märkt miljöminister avvaktar
Den 15 februari ska EU-kommissionen ta ställning till hur det ska gås vidare med vad som kan bli jakt- och fiskeförbud på tio procent av EU-ländernas yta.
Den s-märkta miljöministern Lea Wermelin vet ännu inte om även hon ska göra tummen ned för EU-planerna. Hon vill sätta in sig bättre i frågan när det kommer ett mer konkret förbudsförslag
”Vi står mitt i i en global naturkris, så vi skall göra mer för att värna naturen både i Danmark och Europa”, meddelar hon i ett skriftligt svar till BT.
Danmark har redan 335 498 hektar med natur och viltreservat där jakt och fisk är begränsat.