Foton och utsagor från polisen tydde på att jakttornet var bristfälligt stabiliserat. (arkivbild)
Foto: Patric Björneskog/Mostphotos Foton och utsagor från polisen tydde på att jakttornet var bristfälligt stabiliserat. (arkivbild)

Dömd för rangligt jakttorn

En tysk jägare har dömts för att på sin jaktmark ha haft ett rangligt jakttorn. När en elvaåring klättrade upp i det föll tornet samman och elvaåringen bröt ena armen.

Tornet stod i Friesoythe sydväst om Hamburg, skriver tidningen Jagderleben.
Vid domstolsförhandling sade jägaren att tornet hade varit stabilt och att elvåringen kunde ha skadat sig på annat sätt. Jägaren kunde dock inte styrka sitt påstående.
Tvärtom tydde foton och utsagor från polisen på att jakttornet var bristfälligt stabiliserat.

500 euro i böter
Jägaren blev först erbjuden ett strafföreläggande, vilket han inte godkände. Vid förnyad fråga under huvudförhandlingen accepterade jägaren ett straff på 500 euro för vållande till kroppsskada.