Foto: Mostphotos Färre vildsvin fälls i Tyskland, en tecken på att stammen minskar.

Färre tyska vildsvin skjuts

Vildsvinsstammen i Tyskland minskar radikalt. Vargar, het sommar och bättre teknik för jakt nämns som orsaker.

Jaktåret 2022/23 fälldes 462 220 vildsvin i Tyskland, vilket är 35 procent färre än jaktåret dessförinnan.

Bättre utrustning

Bidragande till situationen kan vara att vargarna tar allt fler vildsvin. En annan orsak bakom nedgången kan vara den heta sommaren 2022, då många kultingar dog. Jägarna har också fått bättre utrustning med värmesökande objektiv och objektiv för jakt i svagt ljus.

Minskad spridning

Det kan också vara så att de tyska jägarna har tagit till sig av uppmaningarna att jaga vildsvin intensivare för att minska spridningen av den afrikanska svinpesten, skriver tidningen Pirsch