Foto: Shutterstock Den 1 augusti är det premiärdatum för den nya skarvjakten i Sverige. Genom jaktförordningen från förra året att blev det möjligt att skyddsjaga arten på eget initiativ. Jakten får pågå till och med den sista februari och ske vid eller inom 300 meter från rörliga fångstredskap för fisk.

Finland kartlägger skarvskadorna

För hundra år sedan var skarven utrotad vid Östersjön. Men fågeln har de senaste decennierna kommit tillbaka starkt. 1996 etablerade sig det första häckande paret till Finland – nu finns 25 000.

I dag lever 25 000 häckande skarvpar i Finland. Frågan är hur stora skador skarven ställer till med, det ska nu kartläggas i Finland.

Ett tvåårigt projekt har inletts och Naturresursinstitutet, Åbo universitet och yrkeshögskolan Novia samverkar. De önskar kontakter med det kommersiella fisket och vattenbruket för att kunna dokumentera skadorna, upplyser Naturresursinstitutet.

Stressar fisken

Skarven fångar abborre, gös och sik, och konsekvenserna för det lokala fiskbeståndet kan vara betydande. Fåglar som jagar i vattenbruksanläggningar minskar mängden odlad fisk. De medför därutöver stress för fisken, vilket kan påverka fiskens tillväxt och dödlighet.

Fridlyst fågel

Skarven är en fågel som är fridlyst enligt naturvårdslagen i Finland. Den får inte jagas och dess häckning får inte störas förutom med dispens.

Också gråhägerns skador ska undersökas.