Foto: Jens Otte/Shutterstock Visenterna i bergsregionen Sauerland i Tyskland fortsätter att föröka sig.

Ingen vill ha inavlade tyska visenter

I bergsregionen Sauerland i det tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen har ett konfliktfyllt visentprojekt nu fått nya problem. Ingen vill ta hand om de 40 visenterna.

Tanken från början var att djuren skulle återintroduceras som den första frilevande visentflocken i Tyskland. Men eftersom ingen vill ta ansvar för djuren går de fortfarande i hägn.

Stödföreningen har fått stora ekonomiska problem och ansökte om konkurs i höstas. Och regeringen i förbundslandet har tydligt deklarerat att den inte vill fortsätta att skjuta till medel till projektet.

Var ansvaret ligger ska nu avgöras av en förvaltningsdomstol.

Svårt att omplacera

Det är svårt att omplacera visenterna till liknande projekt, då flera av de nu 40 djuren troligen är resultatet av inavel. Dessa djur är inget annat projekt intresserat av. I alla fall inte tjurarna, rapporterar jakttidningen Pirsch.

Visenterna fortsätter att föröka sig och kan snart vara 50–55 djur.

Kostnaderna för projektet beräknas för tillfället till närmare 500 000 euro årligen, och då är inte skogsbetesskadorna inräknade.