Dagens premiär för jakt på vildren i Norge sker i skuggan av CWD-hotet.
Foto: Kjell-Erik Moseid Dagens premiär för jakt på vildren i Norge sker i skuggan av CWD-hotet.

Jaktpremiär i skuggan av CWD

Idag, söndag, börjar den vanliga jakten på vildren i Norge. Men i år är jaktpremiären i skuggan av CWD-hotet, som gör att det ska tas prov från hjärnsubstansen på fällda renar.

Myndigheterna i Norge vill även att fällda älgar och hjortar ska testas för CWD, när jaktsäsongen börjar senare i höst. Främst ska dessa djur testas i och omkring redan CWD-drabbade områden. 
Det kan vara en stor fara att CWD sprider sig om sjukdomen övergår från vildren till hjort. Hjort rör sig i delvis överlappande områden där det konstaterats CWD hos vildren.

Avlivning av alla vildrenar på Nordfjella
Det är i Nordfjella som CWD hittills konstaterats hos sex vildrenar. Sedan en dryg vecka har avlivningen av alla vildrenar i Nordfjella påbörjats. I första hand ska det handla om vanlig jakt för att skjuta bort hela beståndet.
Jakten på vildren som startar idag har uråldriga traditioner i Norge som ett sätt att förse sig med mat över vintern. Webbsidan Hjortevilt rapporterar att årets jakt kommer att bli speciell då jägarna ska ta hjärnsubstansprov på fällda djur.
I Nordfjella kommer prov tas på alla fällda vildrenar. I angränsande områden vill Norsk institutt for naturforskning ha in så många prover som möjligt.

Prov från älgar och hjortar
Forskarna vill också ha prov från fällda älgar och hjortar i kommunerna runt Nordfjella samt i Selbu och angränsande områden i Tröndelag. Det var i det senare området två CWD-drabbade älgar påträffades förra året.
För närvarande tros att älgarna kan ha haft en annan form av CWD än den vildrenarna har.