FOTO: SHUTTERSTOCK/BILDAGENTUR ZOONAR GMBH I Danmark finns bara en bråkdel av det vargantal som utgör den svanska stammen. Men berörda människor oroas över föryngringar och ökad utbredning.

Krav på fler vargzoner i Danmark

Vargutbredningen i Danmark väcker frågor om vilka områden som ska klassas som vargzoner, bara där subventioneras vargsäkra stängsel. Nu pressas Miljöminister Lea Wermelin i riksdagen efter uppmärksammade föryngringar.

I dagsläget lever det officiellt 16 vuxna vilda vargar i Danmark. Samtidigt finns det två vargzoner i landet. Den ena ligger på Västjylland och är omkring 1 730 kvadratkilometer stor och sträcker sig längs västkusten från Søndervig i söder till Thyborøn i norr, längs Limfjorden till Struer och österut in i Holstebro, Aulum och Videbæk.

Till fler områden

På mellersta Jylland finns den andra vargzonen som är 570 kvadratkilometer stor. Den utbreder sig från Silkeborg västerut till Herning, söderut till Brande, österut till Nørre Snede och tillbaka till Silkeborg.

Nu är problemet att vargen sprider sig till andra områden, som inte har klassificerats som vargzoner, rapporterar Landbrugsavisen. Ett exempel är Klelund Plantage, där ett vargpar fått sammanlagt fem valpar under de senaste två åren.

Med anledning av detta har Venstres riksdagsledamot, Anni Mattiesen, ställt en officiell fråga till miljöminister Lea Wermelin:

Vad krävs för att ett område ska förklaras som vargområde, kan Klelund Plantage förvandlas till en vargzon?

Inget svar

Ännu har inget svar på frågan inkommit och Anni Mattiesen konstaterar att markägare, bönder och boende som berörs av vargnärvaro uttryckt stor oro. Barnens och boskapens säkerhet uppges vara det som oroar mest.