Foto: Will Hughes/Shutterstock.comPlotthund. Beslutet att neka dispens för norsk björnjakt med plottar provocerar. Beslutet har fattats på felaktiga grunder, hävdar kritikerna.

Nej till plottar provocerar

Innherred samkommun i Norge ansökte om dispens att få använda plotthundar i björnjakt men fick avslag. Detta provocerar samkommunen.

Samkommunen håller inte med Miljødirektoratet i deras generella grunder till avslaget på dispensansökan, utan anser att grunderna är provocerande, skriver Verdalingen.

Besvikna och provocerade
Därför skickar de nu ett brev till Miljødirektoratet för att klaga, och det skrivs under av ordförandena i både Levanger och Verdal kommuner.
– Jag är väldigt besviken över avslaget. Och något av det som provocerar mest är att det anses mer bekymmersamt att björnen får högre puls än att ett betydligt större antal betesdjur får lida. Lidandet för husdjuren nämns det inte ett ord om. Det är milt sagt en hårresanden argumentation. Och saken gäller en björn som det redan finns ett skyddsjaktsbeslut på, säger Bjørn Iversen, ordförande i Innherred samkommun, till Verdalingen.

Får och tamren en risk?
Miljødirektoratet skriver också i beslutet att det är för osäkert att släppa plottar i områden där det finns får och tamren. Detta anser samkommunen är en teoretisk och felaktig frågeställning.
– Betesnäringen i samkommunen ställer sig bakom detta i sådan grad att beteslagen har fastslagit att de solidariskt kommer att täcka upp för de eventuella förluster av får som uppstår för enskilda djurägare. Om de själva inte ser detta som ett problem tycker vi att det är onaturligt att Miljødirektoratet gör det, säger Bjørn Iversen till Verdalingen.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...