Foto:Erik Mandre/Mostphotos Nu ska nyfikna björnar hindras att skadas i saxar avsedda för mindre djur. (Arkivbild)

Ny regel skyddar björnar

I Finland införs nya krav på hur en sax för fångst av små rovdjur ska se ut. Det för att inte förra årets trista händelser ska upprepas. Då fick tre nyfikna björnar avlivas efter att tassen fastnat saxar avsedda för små rovdjur.

Från och med den första december ska saxar för små rovdjur placeras i en skyddskonstruktion och diametern på konstruktionens öppning får vara högst åtta centimeter. Regeln gäller dock inte för fångst av råttor, möss eller sorkar.

Enligt Finlands viltcentral är det den finska regeringen som gått in och ändrat reglerna och nu hoppas man att förhindra att fler björnar råkar illa ut.

Viktig jakt

Saxarna för små rovdjur har en betydande roll i jakten på t ex främmande arter som mink. Jakten på små rovdjur är viktig för att trygga den biologiska mångfalden och den inhemska faunan. De som använder saxar måste dock se till att detta jaktmedel inte medför fara för andra djur än de saxarna är avsedda för.