Tyska vildsvin har stora mängder cesium i sig, konstaterar tyska myndigheter.
Foto: Budimir Jevtic / Shutterstock.com Tyska vildsvin har stora mängder cesium i sig, konstaterar tyska myndigheter.

Radioaktiva vildsvin i Tyskland

Vildsvin som skjuts i Tyskland kan ha höga cesiumhalter. Det visar mätningar som gjorts i Bayern. Det lokala miljöpartiet har frågat Bayerns miljöministerium om saken.

Ministeriet har redovisat statistik från 2013. Det visade sig att hälften av alla 612 prov som tagits på vildsvin runt Augsburg överskred gränsvärdet.
Att djuren uppvisar radioaktivitet tros bero på kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, och radioaktiva ämnen spreds över stora delar av Europa. Det blev även radioaktivt nedfall i Sverige.
En del vildsvin har haft mycket höga värden. 9 840 becquerel per kilo uppmättes hos ett skjutet vildsvin. Djur som innehåller över 600 becquerel per kilo får inte säljas i handeln, enligt tyska tidningar.

Kritik från tyska miljöpartiet
Miljöpartiet tycker miljöministeriet tar för lätt på att tusentals vildsvin kan vara radioaktivt belastade. Men miljöministeriet har förklarat att kött från vildsvin inte är ett livsmedel som människor i allmänhet konsumerar så stora mängder av att det kan påverka hälsan.

Får i sig cesium via födan
Att vildsvinen blir radioaktivt belastade hänger samman vad de äter ute i skogarna. Det gäller främst svamp som kan lagra radioaktiva ämnen.
Jägaren Jochen Reddemann från Bayerischen Jagdverband konstaterar att de får leva med cesiumproblematiken i ytterligare minst 50 år.