Bågjägare med säkerhetssele på kroppen och en lina runt trädstammen, som ska hindra fall ner på marken från jaktstegen.
Foto: Jeffrey B. Banke/Shutterstock Bågjägare med säkerhetssele på kroppen och en lina runt trädstammen, som ska hindra fall ner på marken från jaktstegen.

Så ska jaktstegar bli säkrare

Tree stand, en metallstege till en sits högt upp mot en trädstam, är vanligt som flyttbart ”jakttorn” i USA. Men den här typen av jaktstegar ger allt fler fallolyckor. I USA-delstaten Pennsylvania startar en säkerhetskampanj till höstens jaktsäsong för att få stopp på olyckstrenden.

Viltvårdsmyndigheten i Pennsylvania har skärskådat 499 olyckor med jaktstegar, som under åren 1987-2006 varit så allvarliga att jägaren tvingats uppsöka vård.
I sju fall gav missöden med jaktstegar dödliga skador.
Antalet jägare i USA-delstaten har blivit färre, men jaktstegsolyckorna har ändå ökat, rapporterar Lancasteronline. 
Utvecklingen är likartad i delstaterna Ohio och Wisconsin.

Få olyckor anmäls och dokumenteras
Om det inte avlossats ett skott i samband med fallet från jaktstegen finns ingen skyldighet att rapportera olyckan.
Men den statistik som ändå finns visar att från det att jägaren trillat ner från stegen, eller sitsen, har det i genomsnitt dröjt drygt fyra timmar innan olycksoffret fått vård för sina frakturer eller andra skador.

Kampanj till nyblivna jägare
Nu går viltvårdsmyndigheten i Pennsylvania ut med en kampanj till nyblivna jägare, som får en utbildning om riskerna med jaktstegar.
Men eftersom medelåldern på dem som faller och skadar sig är 45 år finns även behov av information riktad till erfarna jägare.

Bör använda sele och säkerhetslina
Den som använder en jaktstege ska se till att anordningen är ordentligt förankrat vid trädet. Den som äntrat sitsen eller plattformen ska ha en säkerhetslina, fäst i trädstammen och i en sele på bålen.
Den som låtit jaktstegen står kvar ute i skogen till nästa jakttillfälle bör undersöka att inte någon manipulerat utrustningen.
Viktigt är också att meddela någon anhöriga eller en jaktkamrat att det är dags för vakjakt på en stege.
Den här typen av jaktstegar säljs och används även i Sverige.