Tre hundar dog i snaror

En familj i USA-delstaten Wyoming vill ha stopp på bruket av snaror, i varje fall på allmän mark. Tre av deras hundar har dött i snaror som satts upp för att fånga vilt.

Familjens ena hund, en sankt bernhard, hade försvunnit och familjen Cardenas gav sig ut för att leta. Då fastnade familjens två andra hundar i fällor. En av hundarna fastnade i en snara nära deras hem. Familjens barn var med när de var ute och letade. 
Senare påträffades även sankt bernhard-hunden död.
I Wyoming finns regler hur snaror ska sättas upp och hur effektiv snaran ska vara i förhållande till djurets vikt. Det finns även regler om att snaran bara ska vara ett fångstreskap, inte dödlig. 
Snaran ska även ha ett ID-nummer. Två av de tre snarorna hade detta, rapporterar tidningen Casper Star Tribune.
Därmed blir det lätt för jaktmyndigheten att se vem som satt ut snarorna.
I Wyomings jaktregler framgår att fällfångst på allmän mark ska gälla specifikt vilt.
En advokat som bistår familjen påpekar att det är uppenbart att fällfångsten inte fungerat enligt reglerna.