Det är inte långt borta från att Danmark kan få in tvättbjörnar i landet. I norra Tyskland finns en växande population.
Foto: Bogachyova Arina / Shutterstock.com Det är inte långt borta från att Danmark kan få in tvättbjörnar i landet. I norra Tyskland finns en växande population.

Tvättbjörnar på väg mot Danmark

I Tyskland observeras att tvättbjörnarna breder ut sig mer mot väst och norr. Rekordmånga tvättbjörnar har fällts i delstaten Niedersachsen.

Under den senaste jaktsäsongen fälldes 9 900 tvättbjörnar. För tio år sedan var antalet 2 400. Jägarna i delstaten är övertygade om att populationen är mycket stor.
Enligt nyhetsportalen Proplanta är en del tvättbjörnar på väg mot norr. Niedersachsen är Tysklands näst nordligaste delstat. Därefter kommer delstaten Schleswig-Holstein, som gränsar till Danmark.
När tvättbjörnen väl har etablerat ordentligt sig söder om gränsen kommer även Danmark att få ett bestånd av tvättbjörnar. Det är den danska Naturstyrelsen övertygad om.

En invasiv art
Tvättbjörnen är en invasiv art. Tvättbjörnar har rymt från uppfödare eller medvetet släppts ut i naturen under 1900-talet. Den är allätare. Det tros att tvättbjörnen bidrar till att sprida rabies.
Danska Naturstyrelsen anser att de danska jägarna måste hålla fokus på tvättbjörnen. De enstaka exemplar som då och då påträffats i Danmark har antagligen medvetet släppts ut.
Om tvättbjörnen etablerar sig i Danmark blir den närmast omöjlig att utrota, enligt Naturstyrelsen.