Tysk vegan får ha jaktfri zon

En tysk vegan har enligt tysk lag fått rätt att förklara sin mark som en jaktfri zon. Därmed slipper hon tvångsanslutas till en jaktvårdsförening.

En kvinna i delstaten Niedersachsen i norra Tyskland köpte för 13 år sedan ett mindre markområde invid en sjö nära orten Bleckede. Området är på endast fyra hektar.
Men enligt tysk lag måste också mindre markägare vara medlemmar i en slags jaktvårdsförening, Jagdgenossenschaft. Medlemskapet är inte frivilligt och det innebär också att man måste tillåta jakt på sina marker.
I december 2013 kom en ny lag som ger markägarna rätt att säga nej till jakt på etiska grunder. Fler har ansökt om få sin mark undantagen, men fått nej då jakt ansetts vara nödvändig för att skydda skog eller för att förhindra olyckor med vilt i trafiken.
Också den 61-åriga kvinnan fick nej på sin ansökan. Men då hon sovit på saken beslöt hon sig för att gå till domstolen. Den kvinnliga veganen ville inte se att jägarna skulle få sitta i ett jakttorn utanför hennes marker och skjuta in på viltet på hennes mark.

Domstol gav kvinnan rätt
Nu har kvinnan fått rätt i en domstol i staden Lüneburg. Domaren ansåg inte att argumenten om skogsskydd och viltolyckor var nog starka i hennes fall. Kvinnan får därmed förklara sitt markområde som en jaktfri zon, skriver tidningen Landeszeitung.
Möjligen har andra som ansökt om att få ha en jaktfri zon avstått från att gå till domstol då processen är dyr. Den har kostat kvinnan över 50 000 kronor. Nu återstår att se om saken förs vidare till högre instans. Annars ska kvinnans mark från och med april vara jaktfri.
Det kan nu bli fler markägare i delstaten som får inrätta jaktfria zoner. Då fler ansökt men fått nej så har delstatens jordbruksminster Christian Meyer, från partiet De Gröna, sett till att processen ska bli billigare.