Vanliga danska jägare ska köpa dagjakter i de danska skogar där kungahuset normalt jagar.
Foto: Giuseppe Dessi / Shutterstock.com Vanliga danska jägare ska köpa dagjakter i de danska skogar där kungahuset normalt jagar.

Vanliga får jaga i dansk kungaskog

Nu ska vanliga danska jägare få chansen jaga där de kungliga danska jagar. Men det kostar.

I år erbjuder Naturstyrelsen i Danmark jakt på arealer där danska kungahuset har jakträtt. 188 personer ska få delta i sex jakter i Nordsjälland och vid Vadehavet. Det senare är ett naturskönt område som sträcker sig söderut från Esbjerg på jylländska västkusten ner i Tyskland och Danmark.
När Naturstyrelsen senare i augusti öppnar sin hemsida för anmälningar är det principen först till kvar som kommer att gälla, enligt pressmeddelande från styrelsen.
Dagkostnaden per jägare är beräknad till cirka 5 000 danska kronor, vilket är cirka 6 400 svenska kronor. Pengarna ska gå till insatser för natur och friluftsliv.

Ska utvärderas senare
När jakterna genomförts ska det utvärderas om dessa betalningsjakterna är en bra metod. Jakterna är nödvändiga för att hålla hjortbestånden under kontroll.
Danska staten utarrenderar också jakt i cirka 66 500 hektar statsskogar.
Kungahuset har jakträtt i en del danska skogar enligt civilisteloven. När kungahuset inte är där bjuder man in till jakt för nya jägare. Man har också invitationsjakt för jaktföreningar, grannar till dessa skogar samt för dem som lokalt gjort särskilda insatser för naturen.
– Det är bra att fler får jaga på de statliga markerna eftersom de ju egentligen tillhör oss alla, säger Claus Lind Christensen, ordförande i Danmarks Jægerforbund.
Men han påpekar att priset inte får sättas så att endast de rikaste har möjlighet delta.