Foto: Mostphotos Spårsnön är till stor hjälp under järvinventeringen som med 95 procents sannolikhet kommit fram till att det finns mellan 390 och 504 individer i Finland.

Växande finsk järvstam

De finländska järvarna blir fler i rask takt och närmar sig 500 individer. Sedan 1990-talet har stammen tiodubblats.

Antalet järvar i Finland ökade mellan februari 2022 och februari 2023 med 12 procent till 447 djur. Till detta antal ska läggas de ungar som föddes under 2023.

Stor sannolikhet

Beräkningen bygger på observationer och det nu uppgivna antalet ligger med 95 procents sannolikhet mellan 390 och 504 individer.

– Ökad populationsutveckling är kännetecknande för djurpopulationer som har utrymme och föda för att öka sitt antal, kommenterar professor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet.

Antalet individer i renskötselområdet var sannolikt 186 järvar.