• Älgskadefondsföreningen

”Fel, fel, fel, Naturvårdsverket”

Hård JRF-kritik mot socioekonomisk analys av vargstammen

AktuelltPublicerad: 2015-12-01 15:06

Naturvårdsverkets påstående att vargstammen inte har en negativ samhällseffekt faller platt, tycker företrädare för Jägarnas Riksförbund (JRF).
– Naturvårdsverket har utelämnat viktiga siffror. Dessutom har de använt de siffror som finns på ett felaktigt sätt, säger Jens Gustafsson på JRF.

I går publicerades Naturvårdsverkets redovisning av de socioekonomiska konsekvenserna av en vargstam som har gynnsam bevarandestatus i Sverige. Det är en analys som Jägarnas Riksförbund (JRF) länge har efterfrågat. Det är viktigt att alla kostnader som är förenade med en vargstam i Sverige lyfts upp, anser JRF.
– Tyvärr har utredningen så stora luckor att de slutsatser som Naturvårdsverket drar blir helt missvisande, konstaterar Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund.
– Naturvårdsverkets redovisning är bristfällig i så många delar att de summor som anges helt enkelt saknar relevans, tillägger han.

En lättvindig redovisning

Uträkningarna för vad ett vargrevir kostar för markägarna redovisas väldigt lättvindigt, tycker Jens Gustafsson.
– I uträkningen har till exempel älgarnas köttvärde inte räknats med, vilket är en betydande summa för ett vargrevir som tar cirka 120 älgar per år. Vidare anger samma uträkning att arrendepriserna för jaktmarker i vargrevir varierar mellan 15 och 25kr per hektar. Det är något som inte är i närheten av sanningen i de områden som pekats ut som önskade spridningsområden, kommenterar Jens Gustafsson.
Till exempel i Södermanland är genomsnittsarrendet sannolikt närmare tio gånger så högt.
– I takt med att vargarna sprider sig, vilket också är riksdagens önskemål, kan vi alltså se kostnader som ökar lavinartat bara på förlorade intäkter för jaktarrende, förklarar Jens Gustafsson.

Missvisande siffror

Det blir även fel att hänvisa till en utredning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, anser han.
– Förutom att siffrorna är missvisande, och används på fel sätt, väljer Naturvårdsverket att hänvisa till den nyligen avslutade utredningen av SLU som fastslog att arrendeprisernas utveckling skiljer sig över landet, även inom vargrevir. Det är naturligtvis en klen tröst för den markägare som drabbas av sänkta inkomster, fortsätter Jens Gustafsson.

Inga hänsyn till samhällsekonomiska aspekter
Redovisningen har dessutom inte tagit hänsyn till flera samhällsekonomiska aspekter av att ha en vargstam, trots att flera remissinstanser påpekat dessa.
Till exempel leder minskad jakt till minskade intäkter för lokala företag när antalet jägare som reser till bygden minskar. Att många väljer att bosätta sig på landsbygden till stor del för att ha närheten till jakten, och med en ökad vargstam kanske väljer att lämna landsbygden, är också något som påverkar hela landsbygdens och därmed Sveriges, ekonomi.
– Att utelämna så viktiga siffror och dessutom använda de siffror som finns på ett felaktigt sätt gör att slutsatsen att vargstammen inte har någon omfattande negativ samhällseffekt på verksamheter och näringar faller platt, säger Jens Gustafsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Man bli faktiskt rädd och ledsen

2015-12-03 08:29

Är det sådan här rappakalja som våra skattepengar går till? Det enda man kan säga positivt om rapporten är att den var skriven på god svenska.

Liksom tidigare inlägg är inne på är jämförelserna rent förnedrande mot landsbygdsbor. Liknelsen att säga att terrorhändelser inte är så farliga är klart jämförbar. Man skulle kunna jämföra med att det faktiskt är mer än dubbelt så farligt att åka bil i Paris. Så det här med lite terrorattentat måste ses i det ljuset.

Jag läser nämligen i rapporten att de utrett att faran att släppa en hund i vargrevir är motsvarande med överkörning av trafik. Jaha säger jag då. Vad vill man säga med det? Ett barn kanske detta skulle vara en tröst för. Det finns en skillnad som gör att jämförelsen är helt fel och på gränsen till dårskap att ta upp. De flesta är för biltrafik medan få är för varg på deras bakgård. Lika lite är vi för terrorism och därför är alla sådana liknelser med andra självvalda faror helt fel.

Det är uppenbart på punkt efter punkt att det är en inlaga för rewilding och nedläggning av landsbygden. Riktigt sorgligt.

Lägg till LST i Stockholms polisanmälan på Molstaberg. Återinförandet av överklagande i vargjakten. Det nya vapendirektivet. NVV:s tilldelningsinstruktion på tvärs med riksdagsbeslut.

Inte mycket sker med sunt förnuft och man undrar var det slutar.

9. Nr 7 !

2015-12-02 15:08

Klockren beskrivning! Ett mycket pedagogiskt sätt att förklara situationen så till och med ett litet barn förstår.
Mycket bra skrivet UR SKOGEN!

8. Gör en egen beräkning!

2015-12-02 13:05

Många är kritiska till valda delar i NVVs beräkningar men ingen tar helhetsgrepp på frågan.
Initiera och finansiera en riktig beräkning. Bjud in LRF SJF Samerna m.fl. som kan bidra med finansiering.
Vi behöver en motvikt till NVVs beräkning.

7. NVV's sätt att lägga fram fakta ....

2015-12-02 08:42

.... skulle kunnat ha haft en parallell argumentation enligt:

"Den nyligen inträffade terroristattacken i Paris har liten betydelse för världen.
Det var bara 130 som dog så det finns fortfarande över 7 miljarder människor kvar.
Den drabbade bara personer i några byggnader i ett fåtal kvarter i en mångmiljonstad.
Det hände bara i en enda stad så det blev i stort sett inga konsekvenser för de allra flesta." O.s.v.

Så skulle man kunna argumentera för att liknande attacker från IS, al Qaida m fl har nästan ingen betydelse i det stora hela. Men för de som drabbas och deras närmaste är det ändå en fullständig katastrof.

6. Er faktisk ganske overbvist om...

2015-12-02 08:38

...at NVV kan klages in for JO for brudd på folkeretten etter denne rapporten?

Dette å si at enkelte kan lide mye og at områder kan gjøre det samme og konkludere med at dette ikke er et sammfunnsproblem er nok langt over grensen for hva et offentlig organ som NVV kan hevde.

Håper dette blir registert av riksdagens folk og om det ikke hender bør man snart vurdere rask emigrasjon.

Sterkt uetiske utsagn og direkte mobbing av de som plages og lider av rovviltet!!!

5. Naturförstörelseverket!

2015-12-01 17:32

Hur kan vargen få utreda sig själv?

4. Bra JRF

2015-12-01 16:59

Hoppas nu bara att alla andra jaktorganisationer och övriga berörda organisationer ställer sig bakom detta och genom det visar att vi inte är dumma i huvet och köper allt som NV försöker tuta i folk. Bra jobbat Jens och stå på er framöver för det behövs annars blir vi helt överkörda. Återigen visar NV att de är redo ta till vilka metoder som helst för att nå sitt mål. Viktigt att ni på JRF gör allt för att sprida er hållning till NVs analys i olika medier så det når så många som möjligt.

3. Definition av samhällskostnad

2015-12-01 16:59

Eftersom samhällskostnaden inte beräknas på vad vargstammen kostar enskilda så blir den ju inte så stor. Samhällskostnad är uppenbarligen skattepengar. Som vanligt bortser NV från sådant som inte passar i den egna agendan och bagatelliserar problemen.

2. Gemensamma krafter!

2015-12-01 16:58

Jag hoppas att våra två svenska jägarförbund gör gemensam sak och bemöter denna hutlösa rapport som redan gått ut oemotsagd i flera dagstidningar. Det är sen länge känt att journalister i stor utsträckning sympatiserar med MP och dess allierade inom NVV och dess "hangarounds" som springer deras ärenden(SNF, SRF mfl). Ansvariga utgivare och dess journalister kommer med andra ord inte att anstränga sig genom att komma med motfrågor eller ifrågasätta det som skrivs.
Här gäller det att med fakta som i artikeln ovan visa hur fel NVV har i sin rapport och punkt för punkt motbevisa alla felaktiga påståenden. Om detta görs konsekvent och man gemensamt står för innehållet så kommer inte tidningarna att kunna neka till att publicera inläggen.

1. Ändamålet helgar medlen

2015-12-01 16:58

Dvs, en lögn blir till slut en sanning om man bara är ihärdig nog vilket Naturvårdsverket är.

De har en egen agenda oavsett vad som politiskt beslutats och de anställda på Naturvårdsverket gör som de vill eftersom de vet att politikerna är för flata.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB