• Allmogejakt

Åberopar nya bevis i Lillhärdalfallet

Åklagaren skriver till rätten en vecka före rättegången

AktuelltPublicerad: 2015-09-22 15:33

Med en vecka kvar till hovrättsförhandlingarna i Lillhärdalfallet flaggar miljöåklagare Åse Schoultz för att hon har nya bevis mot de åtalade. Hon kommer att lägga fram analys av SMS-trafik och telefonsamtal.

De fem misstänkta greps i början av maj 2012 i Tandsjöreviret på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen. Länsstyrelsens naturbevakare hade dragit ihop ett uppbåd med poliser och bland annat helikopter.
Miljöåklagare Åse Schoultz anser att männen var ute på illegal vargjakt. De säger själva att de var ute för att reka inför bäverjakt. Mora tingsrätt frikände dem.
Det har gått tre och ett halvt år sedan förundersökningen inleddes och den 28 september kommer ärendet upp i hovrätten för fyra dagars förhandling. Det är miljöåklagare Åse Schoultz som överklagat.

”Ny bevisning” 
På måndagen, med en vecka kvar till första rättegångsdagen, skriver Åse Schoultz till hovrätten och meddelar att hon har ny bevisning.
”Jag har i dag fått besked från Nationella Operativa avdelningen, Utredningsenheten, att ny bevisning har framkommit genom telefonanalys avseende sms-trafik och samtal. Kompletterande förundersökning pågår och beräknas klar sent onsdag den 23 september. Vad som framkommit iidag innebär att ny skriftlig bevisning komer att åberopas i hovrätten.
Jag kommer omedelbart att skicka kompletterande förundersökningen till samtliga försvarare för delgivning och ev yttrande senast den 24 september kl 14. Därefter kommer att jag skicka kompletterande förhör till hovrätten”, skriver Åse Schoultz till hovrätten.

”Ytterst anmärkningsvärt” 
Advokat Carl H Robson företräder en av de åttalade och skriver:
"Efter nästan ett år efter tingsrättens dom i målet är det ytterst anmärkningsvärt att åklagaren, okänt vilket datum, föranstaltat om komplettering av förundersökning, vilket beräknas färdigställt för delgivning endast några dagar före huvudförhandlingen i hovrätten.
Under ovannämnda betingelser har även åklagaren förutskickat att ny skriftlig bevisning, utan konkretisering, kommer att åberopas i hovrätten, vilket följaktligen inte heller har oberopats eller prövats i tingsrätten.
Mot bakgrund av ovannämnda förhållanden förbehåller sig xxxx xxxxx (klientens namn) skäligt rådrum för ställningstagande till åklagarens nya skriftliga bevisning med eventuellt ingivande av egen ny bevisning samt rätten att anmäla hinder för huvudförhandling i hovrätten", skriver Carl H Robson.
Jakt & Jägare söker Åse Schoultz och Carl H Robson för en kommentar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Nyfiken!

2015-09-23 10:00

Vad var det för kaliber på patronerna i de bägge magasinen som hittades? Har inte sett det omnämnas någonstans och har någon av de åtalade licens för den kalibern.
Hur framställde Åse det i förra rättegången att tjuvjakten skulle gå till ? Får inte det hela att gå ihop med enda passkytten en mil bort. Skoter förföljande på delvis barmark. Pistol för avlivning i lya samt åteljakt med hjälp av frolic,fjädrar och skinka. Dessutom med vetskapen om att polisen finns i närheten enligt sms konversationen samt att en helikopter dånar över området.
Bevakarnas tipsare är ju oxå nått som inte passar in om man nu skulle tjuvjaga är det väl inget man berättar om innan till vem som helst som dessutom råkar va för varg (och kompis med bevakarna) vilket måste vara ovanligt i dessa trakter.

2. Onödigt att...

2015-09-22 16:32

...föregripa en "rättsprocess" men vad driver denna Å S i sin utövning?

1. Märkligt

2015-09-22 14:34

Det förefaller märkligt att trots den extremt långa utredningstiden före tingsrättsförhandlingarna fick man inte fram de bevis hon nu påstår sig ha.
Det verkar vara gamla indicier som bearbetats tills de liknar bevis. Låter tunt tycker jag. Att dessutom lägga fram det så nära inpå rättegången förefaller planerat för att få processen att bli än mer utdragen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons