• Allmogejakt

Hälften av jägarna betalar inget jaktkort

AktuelltPublicerad: 2009-06-24 17:36

Antalet svenska jägare är i själva verket över en halv miljon. Enligt Sifo jagade förra året 550 000 svenskar en dag eller mer, men bara drygt 260 000 löste statligt jaktkort. Det betyder också att jägarorganisationerna och viltvården förlorar många miljoner årligen.

Sifo har årligen, under många år, undersökt svenskarnas fritidsvanor och aktiviteter bland 40 000 slumpvis utvalda personer mellan 15 och 80 år.
Förra året visade undersökningen att 550 000 svenskar jagade en dag eller mer varje år. Men samtidigt var det bara 264 629 svenskar som löste statligt jaktkort. Mindre än hälften av jägarna alltså. Att ägna sig åt jakt utan jaktkort är olagligt och kan ge bötesstraff. Jaktkortet kostar 300 kronor för en jaktsäsong.


Drevkarlar som får kött
Även de som går i drev utan bössa måste ha jaktkort om de tar del av bytet.
Däremot behövs inte jaktkort för en tamdjursägare som försvarar sina djur och skjuter ett rovdjur. Ringmärkning av fåglar och jakt i vetenskapligt syfte kräver inte heller jaktkort.
I år tyder undersökningarna på att 595 000 svenskar jagar minst en dag om året. Årets siffror kan emellertid förändras i takt med att undersökningen (som pågår hela året) växer. Trots det väcker Sifos statistik stor förvåning på Naturvårdsverket och Jaktkortsregistret.

Dålig information
– Så stor skillnad hade jag inte väntat mig. Men visst har vi förstått att jaktkortslösarna borde vara betydligt fler, säger Anna-Maria Järnelöf, arbetsledare vid jaktkortsregistret som lyder under Naturvårdsverket.
– Vi upplever att folk är väldigt dåligt informerade. Ibland ringer de och undrar varför det inte kommer något jaktkort med posten, fast det var flera år sedan de tog jägarexamen. De vet inte att de själva måste kontakta oss första gången.
Hon pekar också på att postkontor har försvunnit över hela landet och att det blivit krångligare att betala eller få information. Många kan till exempel inte hantera betalningar över Internet.

Förvånad
Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, är också mycket förvånad över Sifos siffror. Han är annars involverad i en undersökning tillsammans med SLU och jägarorganisationerna om demografin och geografin bland jaktkortslösarna.
– Ett visst mörkertal hade jag självklart väntat mig, men inte så här stort, säger han.
Jägarnas Riksförbunds ungdomskonsulent, Sivert Borup, är emellertid inte riktigt lika förvånad. Han har märkt tendensen både i sitt jobb och privat när han samtalat med jägare.

Lätt att strunta i jaktkortet
– För det första har jag aldrig någonsin, under mina 40 år som jägare, tvingats visa upp mitt jaktkort. Alla vet att det är så, berättar Sivert Borup.
– För det andra har det blivit krångligare för folk att ordna jaktkort i takt med att postkontoren försvinner. Jag har suttit i telefon i dag och förklarat hur de ska göra. Och i den här situationen är det väldigt enkelt att bara strunta i något som folk vet knappast blir kontrollerat.
Men Sivert Borup konstaterar också att det finns utbredda missförstånd om jaktkorten. Många tror att jaktkortet inte behövs om man är jaktgäst. Andra tror att det räcker med att betala medlemsavgift i en jägarorganisation.

Böter för landshövding
Ett exempel är Maggi Mikaelsson som jagade utan jaktkort när hon var landshövding i Jämtland och högsta ansvarig för länets jakt- och viltfrågor. Hon trodde att det räckte med att vara medlem i Jägareförbundet och fick betala 1 000 kronor i böter för att i flera år jagat utan det statliga jaktkortet.

Tyst protest
– Min grova gissning är att 50 000 inte förstår, 50 000 inte bryr sig och 50 000 struntar i att betala i en tyst protest mot till exempel rovdjurspolitiken. Sedan finns det säkert också naturliga förklaringar, bedömer Sivert Borup.
De kan till exempel vara att jägare under 18 år är avgiftsbefriade, medan Sifo-undersökningen även omfattar 15-åringar och uppåt.
Sammantaget skulle alltså viltvårdsfonden förlora i storleksordningen 70 miljoner kronor om året på grund av att jaktkortsreglerna inte följs.

Välkomna pengar för jakten
– Det är naturligtvis oerhört tragiskt. Jägarnas Riksförbund får sex miljoner och Jägareförbundet 47 miljoner kronor årligen av de här pengarna. Tänk om vi kunde dubbla det, eller om vi kunde lägga lite mer pengar på eftersök. Det finns massor med saker som de här pengarna skulle kunna användas till, säger Sivert Borup.
En annan aspekt är att 300 000 jägare är den schablonmässiga storleksbeskrivningen som brukar användas i jaktdebatten och i olika andra sammanhang.
Att kunna säga en halv miljon är inte bara mer korrekt – det väger också betydligt tyngre.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Har ni erhållit Jaktkort för 2009

2009-08-13 10:22

Jag för mindel har ej motagit något fast jag till och med betalat i iförsåt , enligt Naturvårdsverket har de lämnat över sändlistan til posten vecka 24

22. Mormor

2009-07-12 20:14

Sant att det borde gå att ringa in och kolla. Men på grund av att frågan är infekterad och många som inte betalar avgiften, kanske delvis pågrund av misstro, så borde de kanske skicka ut information om hur mycket och till vilka arter. För övrigt så preciseras ju hackspett och havsörn... Tycker att forskning som bedrivs av staten ska betalas via skattemedel då det "gynnar" hela befolkningen eller så borde alla betala en "viltvårdsavgift"

21. Ja du Jämten – någon absolut ”rättvisa” finns knappast

2009-07-10 12:54

Jag skulle tro att det finns människor som tycker det är jägarkåren som ska stå för ALLA de skador vildsvinen förorsakar, och detsamma skulle jag tro gäller på Gotland, där rådjuren nu ställer till bekymmer för en del.

Båda arterna lämpligt utsläppta ur de hägn de skulle hållits inom, och då enbart för att jägare skulle få ett nytt vilt att jaga – INGET annat!

Vill du veta hur mycket forskningspengar som läggs enbart på varg av de 17 miljonerna, så är de enkelt för dig att ringa och fråga. Jag tror det är svårt att lägga ut sådan detaljerad information – om det ens går – för troligtvis är de 17 miljonerna än så länge bara ”avsatta” för rovdjur generellt, och det är först senare man kan se vart de verkligen gick till. Sedan tror jag faktiskt även jägarförbunden har varit delfinansiärer i en hel del rovdjursforskning, vilket jag tycker är helt rätt. Resultatet av forskning kring rovdjuren kommer ju även jägarkåren till nytta så småningom.

20. Jag HOPPAS du har fel Yvonne….

2009-07-10 09:59

….men jag måste samtidigt hålla med dig om att det kan verka som viltvårdsbegreppet har en helt annan innebörd för en hel del jägare än den jag själv lägger i det.

19. Mormor

2009-07-10 09:58

Frågan är vart gränsen ska dras där vi jägare ska betala extra pengar för forskning om varg mm vargen är väl det rovdjur som kostar oss mest per individ? Vore trevligt om dom preciserade sig lite i sin beskrivning om hur mycket som hamnar var... Det borde va tämligen enkelt att skriva det som en egen punkt då frågan är tämligen infekterad och det skulle nog uppskattas av jägarna...
Klart vi ska ha havsörn och hackspett men det betalar jag gärna i den vanliga skatten som "vanligt" folk... Har svårt att se mig själv jaga dessa djur och frågan är om det är rimligt att jägarna ska betala en avgift för alla djur i sverige även om det är ointressant för jakt?

Yvonne S din kommentar säger ganska mycket om dig som person, ynklig, svag och svårt att sätta dig in i andra personers problem... Det visar också att du har uppenbara lässvårigheter och är helt utan empati jag kan ha fel, men det är vad jag fick ut av din kommentar...

18. Men du förstår mormor..

2009-07-09 19:55

I signaturen Jämtens viltvård ingår inte att bevara något, som till exempel hackspett eller havsörn. I Jämtens viltvård har just vårdbegreppet en helt annan innebörd.

17. Jämten

2009-07-09 10:52

Jag betalar också jaktkortet, och har gjort så sedan 1984.
De 17,5 miljonerna går till VILT- och rovdjursforskning. När det gäller rovdjur, så är det inte bara forskning kring varg, björn, järv och lodjur utan säkerligen även säl och andra rovdjursarter inklusive rovfåglar som ingår. I viltforskningen ingår nog även forskning kring de fredade fåglar som bönder får skadeersättning för, t ex tranor och gäss.
Med andra ord, det är nog en försvinnande liten del som går till t ex forskning på varg – och det är väl det djuret som ställer till mest förtret bland vissa jägare.
Till sist, när vi jägare säger att vi bedriver VILTVÅRD, då kan vi väl inte utesluta djur som havsörn och hackspett? För mig ingår ALLA vilda djur i den viltvård jag vill bedriva.

16. Mormor

2009-07-09 03:25

Man blir ändå lite ifrågasättande till avgiften. Det skulle vart bättre att det ingick i medlemskapen i jägareförbunden och fördelas därefter... Lite konstigt att jägarna ska få betala projekt som bevara tex hackspett eller havsörn, eller tex 17,5 miljoner till rovdjursforskning... Lekstugan med rovdjuren är inget som jag vill sponsra till och jag anser att all sådan forskning ska bedrivas med rena skattepengar... Att många inte betalar beror nog på flera olika saker men en stor anledning är att många anser att de inte vill betala för just den lekstuga de anser att det är med rovdjuren... Själv betalar jag vackert mitt jaktkort varje år men man får en liten tankeställare när 20% går till rovdjuren... Samtidigt tystnar ståndskallen ute på skogen... Är det värt det?...

15. 79,2 miljoner fick man in

2009-07-07 17:49

från de 264000 personer som betalade jaktkortet för jaktåret 2008/2009. Av dessa fick de båda jägarförbunden 46,8 respektive 5,5 miljoner, dvs närmare 60% gick direkt till jägarförbunden.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Sa-anvands-viltvardsavgiften/

Det verkar inte vara mycket som INTE går till jägarna på ett eller annat sätt, och administrationen av kort och förvaltningen av fonden, verkar inte kosta några större summor.

Nä, att inte betala jaktkortet, är inget som gynnar jägarkollektivet. Skulle nog vara på sin plats att bägge förbunden gick ut med mer information om detta t ex i sina tidningar, och när inbetalningskortet för medlemsavgiften skickas ut.

Det är säkert inget av de två förbunden som tackar nej till kanske en dubbling av de pengar de får nu – eller?

14. Ett självklart resultat

2009-07-07 09:05

Jag betaler givetvis jaktkort, men jag ifrågasätter det väldigt mycket. Såsom tanken bakom kortet var att intäkterna skulle gå till forskning osv så var allting bra.
Men när det sedan går till saker som inte har med jakt och jägare och göra utan bara används som en skatt så blir jag mycket negativ.
Varför är det bara jägare som skall betala?
Varför finns det inte ett statligt fiskekort som inte ger tillgång till fiske? Eller ett statligt strövarkort för att man får utnyttja vandringlederna, eller ett statligt fotografikort.
Jaktkortet har överlevt sig självt, och utnyttjas som en straffskatt mot oss jägare.

13. Som vanligt hårresande kommentarer

2009-07-06 15:12

Skulle det vara rovdjurens fel att folk är snåla?

12. Varför betala till lögnhalsar och jaktmotståndare?

2009-07-06 09:33

Varför ska vi betala till jaktmotståndare som Naturvårdsverket, där är inga som företräder jägarna?.
Och varför betala när Margareta Winberg ljög hela svenska jägarkåren rakt i ansiktet när hon påstod att inga förändringar skulle ske när vi röstade inför EU. Hon ändrade morkullejakten bara för sitt eget nöjes skull. Då pengar går till jaktmotståndare och lögnare likt henne ger jag f-n i att betala.

11. Statligt golfkort!!?

2009-07-05 10:52

Om jag ska vara helt ärlig kan jag faktiskt inte förstå varför man ska betala statligt jaktkort.. En summa pengar, där säkert 10-20 % försvinner i administration. En stor del "försvinner" in bland rovdjuren, och en liten liten del går tillbaka till jägarkåren. Jag hade hellre sett ett dyrare jaktkort på stället där man jagar, då man vet att varenda krona kommer jakten till gagn. Tror förövrigt att det bara är inom jakten man kan göra på detta sätt, mig veterligen finns det inget statligt fiskekort! (Rätta mig gärna om jag har fel)

10. jaktkortslösare

2009-06-30 16:06

Skulle tro att det till största delen beror på dålig information.
Svenska Jägarförbundet vill ju gärna framhålla att trehundra tusen medlemmar i SJF är Sveriges hela jägarkår, så är det ju naturligtvis inte. Jägarkåren inkluderande alla inblandade i jaktlig verksamhet torde nog ligga närmare 1 miljon människor än bara de dryga trehundratusen personer som är direkta medlemmar i SJF o JRF.
Krasst kan man säga att ur politiskt perspektiv utgör jägarkåren en betydande maktfaktor i riksdags/kommunalvalen.
Jag vill därför slå ett slag för ett ökat medlemskap i Jägarnas Riksförbund. Svenska Jägarförbundet är idag mer eller mindre uppstyrt av staten. Därför måste det till en ökad konkurrens som på ett bättre sätt tar tillvara jägarkårens intressen. Vi kan inte bara stillatigande godta den alltmer ökande byråkratin.
De senaste 25 årens rovdjurspolitik är ingenting annat än en politisk administartion, styrda av de partier som haft mandat att bestämma under olika längre eller kortare perioder.

9. Löshund

2009-06-25 23:04

Håller fullständig med, ä fan ta mej inte intresserad av att betala varken för varg eller naturvårdsverkets byråkrater

8. Vissa vill ha men inte betala...

2009-06-25 11:07

...som vanligt! Att det finns delar man inte gillar dvs ska legitimera att låta bli att betala! Att en betydande del av viltvårdsavgiften faktiskt går till verksamhet som är till gagn för jägarkåren och viltvården glöms snabbt bort. Ta i stället konsekvensen av "skita" i att betala. Låt bli att jaga, titta på tv, utnyttja sjukvård och pension m.m. saker som man gärna tar del av men låter någon annan betala.
Sänk avgifter, skatter m.m. men se istället till att ALLA betalar. Det skulle vara en mycket bättre lösning.

7. Det kallas viltvårdsavgift

2009-06-25 09:31

http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Sa-anvands-viltvardsavgiften/

Tiggeri, var av det mesta går till naturvårdsverket, de som sen långliga tider ogillat oss jägare, såväl i blyfrågan som rovdjursfrågan. Har de inget konto för de som uppskattar varg? 500 kr i årlig insättning från de som föredrar varg vore en bra finansiering, då populariteten för nämnda djur är mycket stor, i alla fall muntligt och textligt
Ju mer varg, ju fler avgifter att vänta...

6. Olagligt

2009-06-25 09:20

Så föregående skribenter tycker alltså att vi jägare skall bryta mot svensk lag? Det var det dummaste jag hört på länge. Och jag har hört en hel del...
Själv ska jag i alla fall skaffa mig ett jaktkort för första gången i år (blivit 18 år), får se om det händer något extra, bara för att man betalar till rovdjurstalibanerna.

5. Jaktkort /licenser

2009-06-25 09:20

Jag tror att man måste ha någon mer nytta med jaktkortet. Jag har länge varit på polisen och nv att få dem att samköra sina register. För om man kunde betala 300 kr på en vanlig faktura och sedan få tillbaka ett inplastat kort där alla ens vapenlicenser finns med så kulle betydligt fler lösa för ren bekvämlighets skull. Samtidigt skulle ju detta vara jaktkort för säsongen.
Hur många av er har egentligen med alla papper som man ska ha för att jaga? Man ska altså ha: Jaktkort med betalningsbevis, vapenlicenser, jägarförsäkring samt legitimation. Detta vid varje jakttillfälle och ingen av dem är vädertåliga. Jag skulle tro att ingen har allt detta med sig vid jakt. Det vore en bra uppgift för JRF att lösa det här på ett smidigare sätt med ett enda papper.

Redaktionell kommentar:
JRF har skickat ett förslag om att ha ett enda "körkort” för jakt:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=341824

4. Om ingen

2009-06-25 08:20

löste statligt jaktkort skulle inte Svenska Rovdjursföreningen finnas. Inte heller de så kallade forskarna på Grimsö. Använd pengarna till något vettig å betalar folk.

3. Okej!

2009-06-25 08:19

Jag spelade fotboll en dag i år, skall jag kalla mig för fotbollsspelare hädanefter?

2. Och precis

2009-06-25 00:49

som vanligt visar det sig att de på naturvårdsverket lever
i en helt annan värld....dom är sååå förvånade...

1. det kommer aldrig

2009-06-25 00:49

att finnas några öronmärkta pengar så länge de går direkt till en myndighet....varg går på många miljoner i skattemedel redan......varför ska då naturvårdsverket=vargvänner ha 300 kr av varje svensk som jagar....bakvänd polemik,vi ska således ösa pengar till naturvårdsverket som sprätter kosingen på rovdjur som sedermera ökar i sån grad att jakt lokalt ej längre behövs....vore ju grejen om alla jagande i landet då struntade i jaktkortet helt

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons