• Pinewood
Debatt:

Fakta spelar ingen roll i licensträsket

Toni Celan om kampen för en Benelli MR1

DebattPublicerad: 2015-08-08 07:00

Toni Celan skildrar sin fortsatta kamp för att få en jaktvapenlicens på en halvautomatisk Benelli MR1, som har ”fel utseende” enligt Rikspolisstyrelsen och Jägareförbundet. Jurister tillåts sväva ut i fantasifulla avslagsmotiveringar utan någon som helst kontroll av fakta eller vapenkunskap, konstaterar han.

Sommarmånaden juli har precis tagit slut och gått över i augusti med bockpremiär i sikte, men min Benelli MR1 licens lyser fortfarande med sin frånvaro. Jag är i detta nu är inne på nionde veckan med min licensansökan och väntar fortfarande på att bli tilldelad en handläggare.
Men nu undrar många som följt med i denna surdeg: Har inte du redan fått ett avslag? Och skulle inte du överklaga?
Jo, det var tanken från början.
En överklagan skulle dock kunna bromsa upp alla andra Benelli MR1-ärenden med hänvisning till osäkert rättsläge. Det jag tänkt belysa i texten är alla faktafel och processfel man till följd av Jägareförbundets yttrande fått på pränt i avslagsmotiveringarna.

I dag florerar det nämligen tre olika avslagsmotiveringar. Polismyndighetens ”vapenexperter” och jurister har sedan februari månad utfört en motiveringsevolution i takt med att felaktigheterna påvisas. Med nya påhittade fakta fortsätter myndigheten envist att neka licens och hoppas att någon ska glufsa i sig betet med att överklaga.
Istället för att skriva rader med faktafel om Benelli MR1 skulle polismyndigheten faktiskt kunna koka ner sin fjärde avslagsmotivering utan felaktiga vapenfakta till följande: ”Polismyndigheten har att göra en självständig bedömning av om vapnet uppfyller kraven i såväl Naturvårdsverkets föreskrifter som i vapenlagen med ”stolt” hänvisning till (jfr rättsfallet RÅ 2010 ref10).”
Fast inte ens då får man riktigt till det då man i den tredje versionen av avslagsmotiveringen hänvisas till ett rättsfall gällande periodiseringsfonder.

Jag har i och med detta insett att licensansökningar kan vara ett tjuv- och rackarspel där jurister tillåts sväva ut i fantasifulla avslagsmotiveringar utan någon som helst kontroll av fakta eller vapenkunskap. På samma planhalva i detta specifika fall finns en intresseorganisation (Jägareförbundet) som i media uppvisar sina vapenkunskaper genom youtube-klipp från andra kontinenter med annan vapenkultur, regler och lagar.
Men om vi tar det från början.
Jag ansökte om Iicens i februari månad. Samma månad kom Jägareförbundet med ett yttrande på begäran av polismyndigheten i Halland.
I detta yttrande står att läsa att Benelli MR1 står för ”Military Rifle 1”. Dessutom skrevs att vapnet har en typiskt militärisk överbyggnad runt pipan i syfte att skydda användaren mot brännskador på grund av ihållande eldgivning då vapnet skall bäras.
Enbart detta lutar Jägareförbundet sig mot när de anser att MR1 med stöd av förbundets vapenpolicy är militärisk.
Båda påståendena är felaktiga. Den 23 september förra året ställde Sako Sweden en ledande fråga till Benellis kundtjänst i Italien:”What does MR1 stands for, Military rifle nr.1 or?
Hade detta varit en Hollywoodfilm hade försvarsadvokaten för full hals ropat ”OBJECTION! Leading question”. Domaren hade hunnit svara ”Sustained! Rephrase” innan kundtjänst hunnit svara JA.

För att göra en lång historia kort och förpassa detta yttrande till papperskorgen, som i princip även polismyndigheten gjort i tredje versionen av sin avslagsmotivering, vet vi alla idag inklusive Rikspolisstyrelsens Peter Thorsell att Benelli MR1 inte står för någonting annat än just bara Benelli MR1. Det är så vapenmodellen är registrerad hos Italienska inrikesministeriet av tillverkaren och dessutom som ett civilt vapen.
När det kommer till överbyggnaden erkänner Jägareförbundets företrädare för mig över telefon att man inte ens tittat på konstruktionen för att komma fram till slutsatsen att den skulle var militärisk. Juristen menar att en överbyggnad runt pipan alltid är militärisk, oavsett anledningen till att den finns på vapnet. Man kan tydligen som jurist på Jägareförbundet kosta på sig en förutfattad mening för att stödja sin vapenpolicy, utan att känna behov av att kontrollera fakta och designens riktiga syfte hos tillverkaren.
Studerar man konstruktionen i tio sekunder så inser man, utan några vidare behov av vapenkunskaper, att överbyggnadens syfte är annat. MR1:ans gasomladdning är nämligen integrerad med pipan på ett sådant sätt att överbyggnaden är till för att skydda gasomladdningen från väder, vind och yttre påfrestningar. Således är dessa två fakta som hela yttrandet bygger på inte korrekta. Ändå är det dessa två felaktigheter polismyndigheten lutar sig mot när man i ett brev överväger avslag på min ansökan.

Jag vill påstå att polismyndigheten egentligen inte överväger någonting alls. Man har redan vid den tidpunkten bestämt sig för att avslå.
Låt mig förklara. Hade polismyndigheten genuint övervägt licensen, och inte bara skrivit ett brev för sakens skull, hade de verifierat dels min rättelse av Jägareförbundets fakta om vapnet, dels andra fakta om vapnet som jag själv delgivit. Man kan omöjligen tagit till sig fakta i mitt yttrande. Hade man gjort det borde någon rimligtvis stannat upp tagit ett djupt andetag och kontrollerat.
Dessutom sker följande, och detta är det ultimata tjänstefelet från polismyndigheten. Jag får nämligen mitt avslag veckan innan Naturvårdsverket, som genom mandat från riksdagen skriver vårt rikes föreskrifter om jaktvapen, också officiellt skall yttra sig om Benelli MR1.
Hur kan en intresseorganisations yttrande väga tyngre än myndighetens som ansvarar för de föreskrifter som skall gälla i landet? Hur kan det räcka med att polismyndigheten väljer att luta sig mot ett yttrande som dessutom inte har korrekt fakta.
Dessutom är myndigheten beredd att slösa Förvaltningsrätternas tid med detta ärende. Jag kan tycka att polismyndigheten ska ha en stolthet i att alltid se till att ha korrekt fakta och vid minsta misstanke om fel, verifiera.

Men visst finns det tjänstemän hos polismyndigheten som gör rätt också. Direkt efter Naturvårdsverkets yttrande, som för andra gången godkänner Benelli MR1 för jakt, börjar en del handläggare godkänna licenser. Men det stoppas ner ett internmejl från Rikspolisstyrelsens Peter Thorsell dimper ned, där han uppmanar polismyndigheternas handläggare att fortsätta neka licenser.
Utan att specificera menar han att MR1 har många likheter med Ruger Mini 14. Det är också lätt att byta pipa. Men sen så får han faktiskt till det. Han skriver att benämningen på vapnet kort och gott skall vara Benelli MR. För att få till slutklämmen länkar även han till ett youtube-klipp från USA.
Jaha, så nu konstaterar även polismyndigheten att Benelli MR1 bara heter Benelli MR1 och inget annat. Ändå fortsätter det dyka upp avslagsmotiveringar med Jägareförbundets yttrande som stöd pekande på namnet ”Military rifle”.

Polismyndigheten i Stockholm, där myndighetens självutnämnda Benelli MR1-expert sitter, försöker sig nu på en ny avslagsmotivering. Den är fullspäckad med felaktigheter. Jag plockar ut några så att det inte blir en full sida.
Det står bland annat att läsa att det med några enkla handgrepp går att byta ut kolven till ett med pistolgrepp eller en infällbar modell. ”Enkla handgrepp” tolkar i alla fall jag som att det inte behövs verktyg. Dessutom påstås vapnet ha en ”modulär” uppbyggnad, vilket ofta används för moderna militära vapensystem. Modulär och modern är ord som man hittat i Naturvårdsverkets yttrande och som man verkar tycka är stabila ord att ”ordbajsa” avslag kring. Handläggaren fortsätter dock påstå att tillverkaren sagt att namnet är ”Military Rifle”, men att tillverkaren sedermera ändrat namnet efter att tillståndsgivningen stoppats. Komedi på hög nivå.

För att bevisa vapnets modulära egenskaper släpper vederbörande nu den största lögnbomben och hävdar att det finns ett tillbehörsprogram med olika piplängder, större magasin med mera. Jag uppmanar den som knåpat ihop denna motivering att officiellt gå ut och visa var detta tillbehörsprogram finns.
Det Benelli saluför i sitt tillbehörsprogram till MR1 är följande: Två olika kolvar. Två olika rails. Fem skotts-magasin och en vapenrem. Är det detta som polismyndigheten vill kalla modulärt? Dessutom skulle vapnet jämförelsevis ha en något lägre precision är traditionella jaktvapen som gamla Bettan. Har man provskjutit? Knappast. Men det finns bevis på vapnets goda precision. Nämligen i form av ett, youtube-klipp från USA. Jag kan jag också.
När nu polismyndigheten släppt den tredje motiveringen som ”the mother of” alla Benelli MR1 -avslagsmotiveringar undrar jag följande: Kände man inte till dessa som man påstår är korrekta vapenegenskaper tidigare?
Jägareförbundets yttrande nämns i denna motivering bara i förbifarten i slutet av motiveringen. När nu modulära egenskaper, som möjlighet att byta pipa, av polismyndigheten uppges vara militäriskt, tror jag att många inom Jägareförbundet börjar skruva på sig.

Den 12 maj 2015 är datumet då jag begärde att få se e-postkorrespondensen mellan Peter Thorsell och polisens handläggare, Jägareförbundet, Sako samt Naturvårdsverket.
Det som hände fick mig att känna mig som ”The enemy of the state”.
Tre veckor efter min begäran hände något som i ett demokratiskt samhälle bara tillskrivs bananrepubliker. Man sade sig ha råkat ut för en hårddiskkrasch och kunde inte delge kopior på de handlingar jag begärt. Fast det skulle ta ytterligare tre veckor efter incidenten innan jag efter eget initiativ fick reda på det.
Läge för JO-anmälan? Absolut. Utslag? JO kritiserar handläggningen som ska ske skyndsamt eller inom 24 timmar.
Jag har efter nästan tre månader efter min begäran fortfarande inte fått några handlingar alls.

Ska vi avsluta denna skrivelse med en känga till? Den får Sako Sweden ta emot. Generalagenten hade faktiskt chansen att bringa rätsida i denna fråga, eftersom tillverkaren Benelli skickat ett officiellt dokument till dem som förklarar all fakta kring Benelli MR1. Men Sako Sweden valde istället att ljuga mig rakt upp i ansiktet och vid flera tillfällen hävda att man inte fått något dokument. Därefter försöker Sako Sweden bortförklara sig med att man eventuellt skulle kunna bli tvungna att ta på sig garantiåtaganden på vapnet i framtiden om man delger information om ett vapen man inte saluför. Wow! Kundvård ut i fingertopparna.
Jag kan slutligen inte tolka denna resa på annat sätt än att Benelli MR1 skall underkännas till varje pris. Aktörerna skäms inte över att göra det med felaktiga fakta, felaktig myndighetsutövning och argumentation. Det har varit och är fortfarande en galen och sjuk resa.
Så nu tänker jag runda av för att rengöra min hagelpump. Det är en Mossberg 590A1 med bajonettfattning. I hundratals youtube-klipp från USA visas den upp som ett utmärkt taktiskt vapen. Men här i Sverige är det en förträfflig grisbössa.

Toni Celan

Fler foton

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Beteckningen MR1 har en betydelse.

2015-11-16 07:37

Benelli ville skapa en lite mer tidsenlig bössa och resultatet blev Benelli MR1.

Enligt Benelli själva så betyder MR1 ingenting annat än MODERN RIFLE 1.

12. Felaktig modell genom hela TV4 reportaget

2015-08-30 13:43

Polismyndigheten vet precis vad dem gör när man delger info till TV4. Man delger medvetet felaktiga klipp som TV4 intet ont anande(hoppas jag) använder i sitt reportage. Jag kan konstatera att inte en enda gång, jag säger det igen så det kan sjunka in,inte en enda gång visar man korrekt Benelli MR1 modell i reportaget. Detta gör att reportaget blir så skevt att det skulle kunna vara hämtat från valfri bananrepublik i världen och inte Sverige. Att i första meningen i reportaget hävda att jag och andra jägarvänner skulle vara ute efter ett militärliknande vapen vars primära funktion skulle vara att kunna skjuta 30 skott i snabb följd är att peka ut mig som en potentiell buse som har en annan agenda än jakt. Skamligt och fullkomligt respektlöst och förnedrande. Med all resapekt usch TV4, ni har inte gjort ett bra förarbete i ämnet. Klandrar er inte för er bild av Polismyndigheten är som den egentligen borde vara dvs bilden av en respektabel myndighet som med sanningsenlig fakta bedömmer våra jaktvapen. Sanningen om Polismyndighetens agerande i fallet Benelli MR1 mfl andra fall påvisar dock tyvärr något annat.

Hälsning
Toni Celan

11. Polisen vill stoppa halvautomater

2015-08-30 09:38

Inslag på TV4 i morse (30/8) där MR1 i fokus, youtube klipp och att Polisen nu avslår ALLA halvautomater som är "militär liknande" utseende utan att specificera vad de menar med det. De legala vapnen är problemet.

10. Polismyndigheten verkar ha sjösatt nästa fas.

2015-08-19 13:57

Nu verkar Polismyndigheten ha sjösatt nästa fas, nämligen att försöka stoppa hagelpumpar och hagelautomater. Handläggare har börjat ställa frågor till vapenhandlare om hagelpumpen Mossberg är modulär och om det är lätt att byta pipa. Polismyndigheten och deras juristarmé verkar ha fått fullständig hybris i vad man kan tänkas komma undan med utan någon som helst rim och reson eller verklighetsförankring. Så ni jägare som tyckte att "Ja ja,men det är bara halvautomater man är ute efter" och att Polismyndigheten INTE har en egen dold agenda får kanske tänka om.

9. Kontrollerar sig själva.

2015-08-11 13:11

Och här kommer ett beslut från Regeringen och Inrikesminister Anders Ygeman om att Polismyndigheten skall kontrollera sig själv och rapportera hur handläggningstiderna fortlöper på årsbasis.

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/08/uppdrag-till-polismyndigheten-om-hanteringen-av-vapentillstand/

8. Nr 7

2015-08-10 23:29

Vilken media tror du skulle ta upp detta ?
Oavsett om det är rättssäkert eller inte, har t.o.m Svenska Jägareförbundet ställt sig bakom avslaget.
Det handlar inte om vad jag tycker utan hur jag tror genomsnittet skulle se på detta och då tror jag inte att detta skulle vara något som upprörde gemene man utan snarare tvärtom..
Tyvärr tror jag att man måste välja sina strider och då kommer inte detta högst på dagordningen.

7. Nr 3

2015-08-10 18:07

Du missade andemeningen i mitt inlägg.
Det jag menade var att hela historien borde ut i media för att visa hur odemokratiskt detta är.
NVV som avgör vilka vapen som är godkända har det som ok, polisen uppbackad av Svenska Jägareförbundet (SJF) struntar då i lagen och istället baserar sitt beslut på en enskild SJF-tjänsteman utifrån vad han sett på youtube och drömt ihop, beslutet att avslå är ju rena stasimetoderna.
Kallar du det rättssäkert? Polisen har väl att upprätthålla lagen och själva hålla sig till den, inte skapa lagen?
När polisen börjar skapa sina egna lagar är vi på väg mot en polisstat.

6. Hårddisken.

2015-08-09 10:30

Borde du inte kunna kräva ut dokument för den trasiga hårddisken? Det bör ju inte bara vara de mail du vill ha som "försvunnit" så det bör ju finnas någon form av rapport.
Förlorad data inom polisen bör ju var en stor grej?

5. Kämpa på, aldig ge sig!

2015-08-08 23:35

tur att man inte råkade ut för dessa idioter när man sökte på förra bössan som hela gassytemet bygger till stora delar på H&K G3an eller AK4an som den heter i landet lagom

4. Det här borde ju kollas upp ordentligt!

2015-08-08 23:32

Det hela är ju ganska allvarligt. Det här borde det ju finnas intresse att gräva i. Även för journalister som inte är intresserade av skytte eller ogillar vapen. Att mail som begärts ut inte kan visas är allvarligt. Någon form av logg för incidenten borde rimligtvis kunna visas upp
Sen tycker jag att det är märkligt att inga jakttidskrifter eller förbund på riktigt grävt i dröjsmålsfrågan av licenser. Det stannar oftast vid ett JO-citat och någon chef som lovar bättring och passar på att nämna en eller flera av följande ursäkter, kort om personal, nytt datasystem och/eller felaktigt ifyllda ansökningar. Detta trots att vissa tidigare polismyndigheter hade ett friktionsfritt flöde på sina licenser t.ex. Uppsala.
Vad gjorde/gör Uppsala så rätt och riktigt som dom andra inte klarar av? Vi vet att Uppsala följer lagen och gällande bestämmelser men detta nämns aldrig (vad jag sett) i något reportage. Skillnaderna i beslutsgången borde kunna lyftas fram. Vad jag förstått så tar inga handläggare några beslut överhuvudtaget utan jurist/chefs översyn av ärende i Västra götaland. Lägg därtill en massa egna påhitt så är det självklart att det tar tid. Tyvärr verkar det som att förfarandet sprider sig. Så om inget görs på riktgt utöver att fråga någon mellanchef hos polismyndigheten och få någon av dom vanliga ursäkterna samt ett halvhjärtat löfte om bot och bättring så kan vi nog vara säkra på att västra götalands licensförfarande snart kommer att vara standard i hela Sverige. Med långa väntetider, märkliga krav och nedlagda/kursade jaktbutiker till följd.
Frågan bör tas på allvar och tyvärr tror jag inte att licenshanteringen är det enda område som behöver sig en genomlysning hos polisen.

3. Nr 1

2015-08-08 23:30

Tror inte genomsnitts Svensson skulle bli speciellt upprörd över att Toni Celan inte får licens på denna vapentyp. Och ärligt talat inte jag heller. Är för dåligt insatt för att bedöma vad som är rätt eller fel, men ser andra frågor inom jakten som betydligt viktigare som t.ex vargfrågan och löshundsjakten som jag ser som en ganska unik svensk kulturtradition.

2. På okunnighetens altare

2015-08-08 23:29

SJF, PM och RPS gillar inte Benelli MR 1.
Man går till ytterligheter för att underkänna vapnet, inga argument från någon av aktörerna ovan är sakliga, den vapentekniska kunskapen är obefintlig.
"Hårddiskkraschen" är ju lämpligt timad och nästan gullig i sin naivitet.
Nu har de inblandade myndigheterna (dit räknar jag även SJF) inte ens vett att skämmas över sitt agerande, bot och bättring kan man fetglömma.

1. Bra jobbat

2015-08-08 10:04

Synd att det inte kommer ut i vanlig media i större omfattning så genomsnitts svensson får se hur "demokrati" fungerar i sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere