• Allmogejakt

Vargar besöker tyska storstäder

UtrikesPublicerad: 2015-04-25 21:15

Kan vargarna vara på väg in i tyska storstäder? Det är frågan i Tyskland sedan varg för andra gången på sex veckor blivit påkörd utanför en tysk stad.

Denna gång blev en varg påkörd och dödad nära Frankfurt i delstaten Hessen. Frankfurt har cirka 660 000 invånare.
En polistalesperson säger att hon inte varit med om viltolyckor i trafiken med där varg varit inblandad förut.
De två vargarna ska nu DNA-undersökas för att fastställa om de kommit från de polska eller italienska vargpopulationerna.
Även den varg som påkördes för några veckor sedan dödades i Hessen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Stadsrävar, stadsvargar och stadsmaskar får stadsborna lära sig leva med?

2015-04-29 17:20

Inte bara människor, utan tydligen även rävar, vargar och maskar flyttar till städerna. I Tyskland har sedan länge så kallade stadsrävar varit ett problem genom att rävarna sprider dvärgbandmask till städerna, via växter och husdjur till barn och vuxna. Men även i Sverige förutspås stadsrävar bli ett problem, i rapporten ”Förslag till åtgärder för att skydda folkhälsan med anledning av att rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige” skriver Jordbruksverket och Socialstyrelsen, citat: ”Om parasiten sprids i en tät population av stadsrävar kan det leda till att smittan uppförökas till extra höga nivåer ...”, samt att ”Möjliga spridningsvägar för human AE (dvärgbandmask) är livsmedel som bär, svamp, grönsaker, fallfrukt och dricksvatten samt kontaktsmitta från hand till mun via djur, spillning, jord. En annan möjlig smittväg är inhalering av damm”, och vidare anför myndigheterna att, citat: ”Förutsättningarna för att parasiten ska kunna etableras över större områden i Sverige bedöms som gynnsamma”. Myndigheternas uppdrag var att föreslå åtgärder mot dvärgbandmasken. Men några effektiva åtgärder föreslås inte i denna rapport, man talar allmänt om forskning, information och kanske att avmaska rävar genom beten. När det gäller utrotning bedömer myndigheter detta inte vara möjligt på grund av att masken finns hos olika djurarter. Vargen nämns som en möjlig, men osannolik huvudvärd för masken, däremot nämner rapporten inget om att skall masken utrotas så måste vargen utrotas, för rävens del räcker det med att stammen blir tillräckligt gles.
Maskarna är nog inte så dumma, för självklart blir det en mera effektiv spridning om masken hoppar över räven som mellanhand och sprids direkt från varg till städernas växter, hundar och människor. Stadsvargar bör vi därför se som en naturlig utveckling i takt med att vargarna börjar bli trångbodda på landsbygden. Nu har vi dessutom en mask- och vargpositiv regering.

1. Tänk...

2015-04-27 09:45

... att problemen är desamma var än vargen dyker upp. Varför skulle inte vargarna i Tyskland orsaka samma bekymmer som här. Det är klart att de söker sig till storstäder även där, liksom vargarna har gjort i bl.a. Stockholm. Få se om den tyska regeringen har mer krut än den svenska. Tror inte det!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB