Totalt 1 810 storskarvar får fällas under skyddsjakt i Stockholms skärgård i år.
Foto: Porojnicu Stelian / Shutterstock.com Totalt 1 810 storskarvar får fällas under skyddsjakt i Stockholms skärgård i år.

1 800 skarvar får skjutas

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att det får bedrivas skyddsjakt på storskarv i skärgården. Totalt får 1 810 fåglar skjutas, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Skyddsjakten på storskarv får bedrivas på ett antal platser som pekats ut, under viss tid och under särskilda förutsättningar. Bland annat ska den som jagar först kontrollera hur många fåglar som skjutits inom respektive område så att inte för många skjuts. Jägaren ska sedan rapportera antal fälld fåglar snarast.
Tillståndet gäller från och med den 15 augusti till den 31 december 2015.
– Syftet är inte att skjuta så många skarvar som möjligt utan att skrämma dem från att söka föda på de platser som nämns i beslutet. Det innebär att jakten ska ske när det är många skarvar samtidigt på platsen och att helst bara en fågel ska skjutas per tillfälle, säger Mia Olausson på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Ska skydda fisket
Syftet med skyddsjakten är framför allt att skydda återväxten av abborre, gädda och gös och på så sätt värna om yrkesfisket såväl som sport- och fritidsfisket.
– De fiskarter som skyddsjakten på skarv avser skydda är i första hand abborre, gädda och gös, vilka har stor ekonomisk betydelse för fisket. Men de är också de mest betydelsefulla rovfiskarna i Stockholms skärgård, och starka rovfiskbestånd bidrar till att mildra effekterna av övergödning och är därför ett allmänt naturvårds- och miljöintresse, säger Mia Olausson.