Endast 13 lodjur får fällas i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet den 1 mars. Licensjakten tillåts bara i tre av de åtta berörda länen.
Foto: Stanislav Duben/Shutterstock Endast 13 lodjur får fällas i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet den 1 mars. Licensjakten tillåts bara i tre av de åtta berörda länen.

13 lodjur får fällas i mellersta området

Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet har bestämt att det endast blir licensjakt på totalt 13 lodjur i tre av de åtta länen i mars.

Det är en kraftig minskning jämfört med förra licensjakten då 31 lodjur fick skjutas i området.
I vinter får det skjutas två lodjur i Västmanland, sex i Dalarna och fem i Gävleborg.

”Cirka 65 lodjur finns i Dalarna”
– Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det ungefär 65 lodjur i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att länet ska ha mellan 36 och 65 lodjur. Samtidigt ska skador på tamdjur inte öka i länet, säger Jonas Bergman funktionssamordnare på länsstyrelsen om att sex lodjur får skjutas med början 1 mars.
I Gävleborgs län fanns det utifrån det senaste inventeringsresultatet 17,5 länsegna familjegrupper (föryngringar) spridda över hela länet.
”Länsstyrelsens bedömning är att en begränsad, selektiv och kontrollerad licensjakt kan genomföras i länet 2018. Samtidigt ska lodjursstammens fortsätta vara livskraftig”, länsstyrelsen i Gävleborg om beslutet att det blir licensjakt på fem lodjur i länet.
Jägarnas Riksförbund (JRF) begärt jakt på sammanlagt på 62 lodjur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.