30–50 jakthundar dödas av varg årligen i Finland.
Foto: Robert Nyholm/Shutterstock 30–50 jakthundar dödas av varg årligen i Finland.

19 jakthundar vargdödade i Finland

Nitton jakthundar dödades av varg i Finland mellan den 20 augusti och 5 oktober. De tre senaste i Kalajokidalen i Norra Österbotten förra veckan. Flest fall av vargdödade jakthundar finns dock i östra Finland.

På Finlands viltcentral säger specialplanerare Harri Norberg att det är tolv vargdödade jakthundar som har rapporterats in hittills under den nämnda tiden.
Men det betyder inte att uppgifterna om nitton dödade jakthundar inte stämmer, rapporterar svenskspråkiga YLE.

Har en månad på sig
Förhållandena är följande:
– Det här är tolv jakthundar som ägarna ansökt om skadestånd för. Enligt viltskadelagen har de en månad på sig att lämna in ansökan, säger Norberg.
Det betyder alltså att antalet dödade jakthundar för den aktuella perioden fortfarande kan öka.
Norberg förklarar mer ingående att man har en månad på sig att lämna in en skriftlig ansökan om ersättning från det att en värdering av skadan har blivit gjort eller efter det att en veterinär har gett ett utlåtande.
Årligen dödas mellan 30 och 50 jakthundar av varg i Finland.