50 skarvar får skjutas för att skydda nyutsatt fisk vid bland annat Gålö i Haninge kommun.
Foto: Menno Schaefer/Shutterstock 50 skarvar får skjutas för att skydda nyutsatt fisk vid bland annat Gålö i Haninge kommun.

50 skarvar får skjutas

Länsstyrelsen i Stockholm beviljar skyddsjakt på 50 skarvar på utsättningsplatser för öring, gös, ål och gädda.

Det är Stockholms stads fiskevård som ansökt om att utföra skyddsjakt i samband med utplanteringen av fisk. Jakten får bland annat ske vid Gålö i Haninge kommun.
Jakten är nödvändig för att skarvarna inte ska sluka de nyutsatta fiskarna, som är ett lätta att fånga när de är omtumlade och befinner sig nära ytan.