500 jägare går samman och jagar vildsvin gemensamt i slutet av november.
500 jägare går samman och jagar vildsvin gemensamt i slutet av november.

500 jägare på samma svinjakt

Flera jaktlag kring Östra Göinge, Skåne, går samman för att gemensamt stävja de ökande problemen med vildsvin. I slutet av november går 500 jägare ut på vildsvinsjakt.

Den 24 november går 500 jägare ut på en gemensam vildsvinsjakt i Östra Göinge, Skåne. Bakom initiativet att gemensamt jaga vildsvin ligger Jan Windeborn från Broby. Han har jagat i 30 år och är jaktledare i Hunshults jaktlag.
– Jag har studerat det här med vildsvin och det är ställt utom allt tvivel att man måste jaga över större marker för att få ett bättre jaktresultat. Därför har jag vänt mig till jaktlag från angränsande områden i norra Skåne och håller på att organisera den här jakten, säger Jan Windeborn till Norra Skåne.se.

Jakt på 40 000 hektar
Totalt kommer 40 000 hektar att ingå i jakten, fördelat på fyra älgskötselområden och 40 till 50 jaktlag.
– Räknar vi tio personer per jaktlag blir det ju mellan 400 och 500 jägare. Och vi ska enbart jaga vildsvin, berättar Jan Windeborn för NorraSkåne.se.
Han passar på att uppmana fler jaktlag att kontakta honom om de vill vara med.