Algblomning farligt för hundar

När algerna blommar i de varma svenska vattnen är det viktigt att se till att hunden inte blir förgiftad av vattnet. Det kan i värsta fall leda till döden.

När vattnet är varmt i hav och sjöar blommar algerna, och det brukar ske i perioden juli till september. För hundar är det farligt att dricka och bada i vattnet, och kan i värsta fall även vara livshotande.
– Har hunden fått i sig algtoxiner kan den snabbt bli dålig och i sämsta fall kollapsa och dö inom någon timme. Kontakta därför alltid veterinär om du misstänker att din hund drabbats av algförgiftning. Spola även av hunden efter bad så att den inte slickar i sig gift från pälsen, säger Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Ganska ovanligt
Det är inte så vanligt att hundar drabbas av algförgiftning, men om det händer slås både njurar och lever ut och hunden får gulsot och urinförgiftning. En förgiftad hund kan räddas om den får behandling snabbt.
– Vi brukar få in några fall varje sommar av hundar som vårdats hos veterinären för algförgiftning. Oftast är det i slutet av högsommaren när vattnet är varmt och algerna blommar. I de allra flesta fall blir hundarna friska efter veterinärbesöket, säger Ursula Lige, skadechef på Sveland Djurförsäkringar i pressmeddelandet.

Var uppmärksam
För hundägare är det viktigt att vara uppmärksam för att upptäcka en eventuell algförgiftning. Tecken på förgiftning är att hunden är orolig, kräks, darrar, vinglar, får diarré, ont i magen, hudirritationer och ögonbesvär.