Älginventering med helikopter

I nästan hela Särna och Idre socknar inventeras nu älgstammen från helikopter. Inventeringen kostar ungefär 870 000 kronor, en summa som Särna/Idre besparingsskog, Sveaskog och länsstyrelsen i Dalarna delar på.

Det nästan 300 000 hektar stora området flygs över med tre helikoptrar som är inhyrda av Älgflyg AB i Falun.

– Vi misstänker att älgstammen minskat drastiskt och nu vill vi veta hur stor den verkligen är, berättar Lena Leonardsson, skogvaktare på besparingen, för Dalarnas Tidningar.

Ungefär 25 procent av marken ses över. Under lördagen den 17 november klarades markerna söder om Särna och upp mot Idre av. På söndagen flög man väster om Drevdagen upp mot Grövelsjön och därefter Storfjätern upp mot Härjedalsgränsen på måndagen.

– Vi gör stickprovsinventeringar i rutor som är två gånger två kilometer, berättar Eric Ringaby, delägare av Älgflyg AB, för Dalarnas Tidningar.

Ser nio av tio älgar

Eric Ringaby berättar också att förhållandena har varit bra. Han räknar med att de hittar runt 90 procent av älgarna.

De är dock ojämnt fördelade, en del av rutorna är tomma medan de registrerade sex tjurar och sex kor i en annan ruta.

I Gördalen siktades en älgko som släpade ena benet efter sig. Jägare kontaktades, som fick till uppgift att spåra älgen.

Älgarna håller sig fortfarande kvar på platser de inte brukar vara på under vintern, då snömängderna får dem att vandra ner till snöfattigare områden. Lena Leonardsson berättar att de då brukar koncentreras till södra delen av Särna socken och till Tranudalen i Idre.

Avskjutningen de senaste åren har sänkts från 1,5 älg per tusen hektar till en enda.

– Vi har en kvalitativt bra älgstam men vi vill inte förstöra den, säger Lena Leonardsson till Dalarnas Tidningar.