Foto: Mostphotos Jakten är över och älgarna kan andas ut, nu ska uppgifterna om hur det gått inhämtas av myndigheterna.

Älgjakten avslutas – dags för rapportering

Allt roligt har ett slut – ofta i form av lite pappershantering. När älgjakten är över i dag är det dags att skicka in slutrapporten till Älgdata, påminner länsstyrelsen.

Den 31 januari avslutas älgjakten, det är också sista dagen för att ansöka om att ändra ett befintligt jaktområde eller upprätta ett nytt.

Antalet fällda älgar ska som vanligt rapporteras in i jaktlagets undersystem. Fällavgiften för en otjänlig älg lyfts bort efter att ansökan till länsstyrelsen har skickats in. En godkänd besiktningsperson måste ha inspekterat älgkroppen och länsstyrelsen måste ha fattat beslut i ärendet innan slutrapporten skickas in.

Företrädare rapporterar

Senast den 14 februari måste det ske slutrapport i Älgdata, något som bara kan utföras av företrädare för respektive älgjaktsområde.

Om slutrapporten gjorts innan rapporteringen i undersystemet är klar måste en vilthandläggare på länsstyrelsen kontaktas för efterregistrering av de fällda älgarna.