Alla hundar härstammar från tio vargtikar

En svensk-kinesisk forskargrupp, ledd av Peter Savolainen vid Tekniska högskolan i Stockholm, har lyckats härleda alla hundars ursprung till en grupp vargar som tämjdes i Kina för mellan
10 000 och 16 300 år sedan.

Dagens Nyheter redogör för de nya rönen som också presenterats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Biology and Evolution. Forskarna har studerat arvsmassan hos mer än 1500 hundar och lyckats härleda arvsanlagen till tio enskilda varghonor.
Bland de europeiska hundarna finns bara fyra av dessa gentyper kvar, medan samtliga gentyper finns kvar i Yunnan- och Guizhou-provinserna i södra kina. Därför kan man dra slutsatsen att det också är ursprungsområdet för tamhunden.
Peter Savolainen säger till DN att det funnits teorier om att vargar tämjdes redan för 100 000 år sedan och så småningom avlades till att bli hundar. Men de nya rönen stämmer bättre överens med arkeologiska fynd.

Syftet kan ha varit matproduktion
Varför vargarna tämjdes är emellertid oklart. En hypotes kan vara slumpen, men det kan också vara för att man ville använda vargarna/hundarna till mat – något som än i dag sker i södra Kina. Trots de nya rönen är vargen fortfarande det första djur som människan tämjde och drog nytta av, så småningom även för vakt- jakt- och sällskapsändamål.
Den ursprungliga sydkinesiska vargen är däremot numera utrotad. De sista individerna fanns kvar in på 1950-talet.